Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.12: Pañcaraja sutta

Samyutta nikāya III.12

Pañćarāđa sutta
Pet kraljeva


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. Jednom su prilikom pet kraljeva (rāđā), predvođeni kraljem Pasenadijem, uživali i zabavljali se, kad s eovakav razgovor zapodene među njima: "Koje je najveće čulno zadovoljstvo?" [1]

Jedan od njih reče: "Oblici su najveći među čulnim zadovoljstvima". Drugi ustvrdi: "Zvukovi su najveći među čulnim zadovoljstvima". Treći: "Mirisi su najveći među čulnim zadovoljstvima". Četvrti: "Ukusi su najveći među čulnim zadovoljstvima". Peti: "Opipljivi predmeti su najveći među čulnim zadovoljstvima".

I pošto kraljevi nisu mogli da ubede jedan drugog, Pasenadi, kralj Kosale, im reče: "Hajdemo, draga gospodo, otidimo do Blaženog i pitajmo njega šta on o ovome misli. Ono što nam Blaženi odgovori, to bi trebalo da zapamtimo."

"U redu, dragi gospodine", odgovoriše ostali kraljevi. Onda tih pet kraljeva, predvođeni Pasenadijem, otidoše do Blaženog, pokloniše mu se i sedoše sa strane. A kralj Pasenadi onda ispriča Blaženom čitav događaj i upita ga: "Šta je dakle, poštovani gospodine, najveće čulno zadovoljstvo?"

"Veliki kralju, ja kažem da je najaču među pet struna čulnog zadovoljstva određuje ono što nam je najdraže. Isti oni oblici, veliki kralju, koji su dragi jednoj osobi, odbojni su nekoj drugoj. Kada je neko privučen i potpuno zadovoljen nekim oblicima, on ne žudi za bilo kakvim drugim oblikom višim i uzvišenijim od tih oblika. Za njega su tada ti oblici najveći, za njega su ti oblici neprevaziđeni.

Isti oni zvukovi… Isti oni mirisi… Isti oni ukusi… Isti oni opipljivi predmeti, veliki kralju, koji su dragi jednoj osobi, odbojni su nekoj drugoj. Kada je neko privučen i potpuno zadovoljen nekim opipljivim predmetima, on ne žudi za bilo kakvim drugim opipljivim predmetom višim i uzvišenijim od tih opipljivih predmeta. Za njega su tada ti opipljivi predmeti najveći, za njega su ti opipljivi predmeti neprevaziđeni.

A u to vreme je nezaređeni sledbenik ćandanangalika sedeo u istom društvu. Te nezaređeni sledbenik ćandanangalika ustade sa svog mesta, namesti svoj ogrtač preko jednog ramena te sklopivši dlanove u visini grudi, reče ovako Blaženom: "Nadahnuće me je obuzelo, Blaženi! Nadahnuće me je obuzelo, Srećni!"

"ćandanangalika, izrazi onda svoje nadahnuće", reče Blaženi. [2]

Na to nezaređeni sledbenik ćandanangalika u prisustvu Blaženog, pohvali ga prikladim stihovima:

Kao što mirisni crveni lotos kokanada
ujutru svoje latice otvori, te zamiriše,
pogledajte Angirasu, Blistavog,
nalik suncu što sija sa neba. [3]

Onda pet kraljeva darivaše nezaređenog sledbenika ćandanangaliku svojim gornjim ogrtačima. Ali nezaređeni sledbenik ćandanangalika tih pet gornjih ogrtača darova Blaženome.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar za SN ne navodi ko su bila ostala četiri kralja. Činjenica da su označeni kao rāđā ne podrazumeva nužno da su bili vladari posebnih nezavisnih država, ravni Pasenadiju. No, to što oslovljavaju jedan drugog sa "mrārisa" ukazuje da su međusobno ravnopravni. [Natrag]

[2] Ćandanangalika se ne pojavljuje bilo gde drugde u Pali kanonu. Očigledno da je ovom prilikom bio nadahnut kada je video koliko Buda utiskom koji ostavlja na sagovornike nadmašuje svih pet kraljeva. [Natrag]

[3] Kokanada je sinonim za crveni lotos (paduma). Buda je nazvan Angirasa zato što zrazi blistaju iz njegovog tela (angato rasmiyo nikkhamanti). Sličan govor, uključujući i stihove, nalazi se u AN III.239-40. [Natrag]