Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.14: Sangama sutta

Samyutta nikāya III.14

Sangama sutta
Bitka (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju. I onda Ajātasattu, kralj Magde, sin kraljice Videhe, okupivši ogromnu vojsku, krenu na Kasi, protiv Pasenadija, kralja Kosale. A sralj Pasenadi doču: "Ajātasattu, kralj Magde, sin kraljice Videhe, okupio je ogromnu vojsku i krenuo na Kasi, protiv mene". Tako kralj Pasenadi, okupivši ogromnu vojsku, krenu u kontranapad protiv kralja Ajātasattua. I vodiše kralj Ajātasattu i kralj Pasenadi bitku, u kojoj kralj Ajātasattu pobedi kralja Pasenadija. A kralj Pasenadi se, poražen, povuče sa vojskom u svoj glavni grad Sāvatthi.

Potom, u rano jutro, velik broj monaha, obukavši ogrtače i noseći posude za prošenje hrane uđoše u Sāvatthi. Pošto su isprosili hranu, završili obrok i na povrtku iz prošnje hrane odoše do Blaženog i, stigavši, pokloniše mu se i sedoše sa strane. Dok su tako sedeli, obratiše se Blaženom: "Upravo ovih dana Ajātasattu, kralj Magde, sin kraljice Videhe, okupivši ogromnu vojsku, krenu na Kasi, protiv Pasenadija, kralja Kosale. A kralj Pasenadi doču: "Ajātasattu, kralj Magde, sin kraljice Videhe, okupio je ogromnu vojsku i krenuo na Kasi, protiv mene". Tako kralj Pasenadi, okupivši ogromnu vojsku, krenu u kontranapad protiv kralja Ajātasattua. I vodiše kralj Ajātasattu i kralj Pasenadi bitku, u kojoj kralj Ajātasattu pobedi kralja Pasenadija. A kralj Pasenadi se, poražen, povuče sa vojskom u svoj glavni grad Sāvatthi."

"Monasi, kralj Ajātasattu ima rđave prijatelje, rđave drugove, rđave pratioce, dok kralj Pasenadi ima dobro prijatelje, dobre drugove, dobre pratioce. Pa ipak, kralj Pasenadi će večeras leći ophrvan bolom, poražen."

Tako reče Blaženi. Izrekavši to, Tathāgata, učitelj, nastavi:

Pobeda rađa neprijateljstvo.
Posle poraza, ležemo skrhani bolom.
Utihnuli mudrac leže bezbrižan,
jer on je pobedu i poraz
ostavio postrani.