Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.15: Sangama sutta (2)

Samyutta nikāya III.15

Sangama sutta
Bitka (2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju. I onda Ađātasattu, kralj Magdhe, sin kraljice Videhe, okupivši ogromnu vojsku, krenu na Kasi, protiv Pasenadija, kralja Kosale. A kralj Pasenadi doču: "Ađātasattu, kralj Magdhe, sin kraljice Videhe, okupio je, kažu, ogromnu vojsku i krenuo na Kasi, protiv mene". Tako kralj Pasenadi, okupivši ogromnu vojsku, krenu u kontranapad protiv kralja Ađātasattua. I vodiše kralj Ađātasattu i kralj Pasenadi bitku, u kojoj kralj Pasenadi pobedi kralja Ađātasattua i zarobi ga živog.

Tad se u kralju Pasenadiju javi misao: "Čak iako mi je kralj Ađātasattu naneo zlo a da ja njemu nisam, ipak je on još uvek moj nećak. Šta ako ga, oduzevši mu sve slonove, svu konjicu, sve njegove trupe sa kočijama i pešadiju, pustim na slobodu?" I tako ga kralj Pasenadi, oduzevši mu sve slonove, svu konjicu, sve njegove trupe sa kočijama i pešadiju, pusti na slobodu.

Potom, u rano jutro, velik broj monaha, obukavši ogrtače i noseći posude za prošenje hrane, uđoše u Sāvatthi. Pošto su isprosili hranu, završili obrok, na povrtku iz prošnje hrane odoše do Blaženog. Stigavši, pokloniše mu se i sedoše sa strane. Dok su tako sedeli, [obavestiše Blaženog o tome šta se dogodilo].

Shvatajući značaj ovoga, Blaženi tom prilikom izgovori ove stihove:

Čovek može pljačkati
koliko god mu je volja,
ali pljačkajući druge,
upravo onaj koji pljačka
na kraju opljačkan biva.

Budala misli: 'Sad imam šansu,'
sve dok njegovom gorkom plodu
ne dođe vreme zrenja.
Ali kad dozre, ista ta budala
velikim bolom obuzet biva.

Ubijajući, stvarate
sopstvenog ubicu.
Pobeđujući, stvarate onog
ko će vas pobediti;
posle vređanja, uvreda stiže;
posle napada, napad.

I tako, u začaranom krugu,
i sam pljačkaš opljačkan biva.