Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.16: Mallika sutta

Samyutta nikāya III.16

Mallikā sutta
Kćer


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. U to vreme Pasenadi, kralj Kosale, otide do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. Onda se neki čovek približi kralju Pasenadiju i šapnu mu na uvo: "Gospodine, kraljica Mallikā je rodila kćerku". Kad to bi rečeno, kralj Pasenadi se rastuži. [1] Na to Blaženi. razumevši zašto se kralj Pasenadi rastužio, tom prilikom izreče sledeće stihove:

"Žena, o gospodaru nad ljudima,
može se pokazati boljom od muškarca:
može biti mudra i čestita,
predana supruga, puna poštovanja za svekrvu.

Sin kojeg ona rađa
može postati heroj, o gospodaru nad zemljom,
Sin tako blagoslovene žene
može čak postati vladarem velikog sveta."


Beleška

[1] Komentar za SN: Rastužio se jer je pomislio: "Podigao sam kraljicu Malliku iz siromašne porodice u rang jedne kraljice. Da je rodila sina, zadobila bi veliku čast. Ali sada je propustila tu priliku."

Ova kćerka je gotovo sigurno bila princeza Vađiri (videti Piyađātika sutta, MN 87, 10-18), koja se kasnije udala za Ađātasattua, kralja Magadhe, pošto su se dva kralja izmirila. Princa Vidūdabha, naslednik trona, donela je na svet druga Pasenadijeva supruga, Vāsabhā-khattiyā, iz plemena Sakya, koja je i pored mešanog porekla kralju Pasenadiju predstavljena kao čistokrvna Sakya princeza. Vidūdabha je kasnije preoteo tron i oca proterao u egzil, gde je ovaj i umro. Kada je saznao da su Sakyani prevarili njegovog oca, načinio je pokolj među njima i skoro uništio čitavo pleme Sakya. [Natrag]