Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya III.17

Appamāda sutta
Prilježnost


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Kraj Sāvatthija. Dok je sedeo sa strane, Pasenadi, kralj Kosale, reče Blaženom: "Postoji li gospodine, ijedna stvar koji osigurava obe vrste dobra – dobro u sadašnjem životu i ono koje pripada budućem životu?"

"Postoji jedna stvar, veliki kralju, koja osigurava obe vrste dobra – dobro u sadašnjem životu i ono koje pripada budućem životu."

"A koja je, poštovani gospodine, ta stvar?"

"Prilježnost, veliki kralju. Baš kao što stope svih živih bića mogu biti obuhvaćene stopom slona i slonovska stopa se označava kao prva među njima po svojoj veličini, baš tako je i prilježnost ona stvar koja osigurava obe vrste dobra – dobro u sadašnjem životu i ono koje pripada budućem životu.. [1]

Onome ko priželjkuje dug život i zdravlje,
lepotu, nebesa i plemenito poreklo,
najveća zadovoljstva, jedno za drugim
mudri savetuju prilježnost
u činjenju dobrih dela.

Mudrac koji je prilježan,
osigurava sebi dve vrste dobra:
dobro vidljivo već u ovome životu
i dobro u životu što tek sledi.
Ko je postojan, te tako dobrim sebe obezbedi,
njega mudracem nazivaju.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar za SN objašnjava appamāda kao kārāpaka-appamāda, "aktivirajuća prilježnost", za koju podkomentar za SN kaže da je prilježnost koja nas motiviše da činimo tri vrste dobrih dela: davanje, vrlina i meditacija. Komentar za SN: Prilježnost, iako profana, još uvek ima glavnu ulogu, čak i među uzvišenim stanjima, kao što su zadubljenja ili četiri puta i ploda probuđenja, zato što je upravo ona uzrok koji ih omogućuje. [Natrag]