Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.22: Ayyika sutta

Samyutta nikāya III.22

Ayyikā sutta
Baka


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija. U sred dana Pasenadi, kralj Kosale, otide do Blaženog, pokloni mu se i sede sa strane. A Blaženi mu onda reče:

"Odakle dolaziš, veliki kralju, u sred dana?"

"Poštovani gospodine, moja baka je umrla. Bila je vremešna, stara, sa mnogo leta na plećima, u poodmaklim godinama, u poslednjoj životnoj dobi, 120 godina posle rođenja. Poštovani gospodine, moja baka mi je bila vrlo draga i prirasla za srce. Kada bih, poštovani gospodine, mogao da dam kraljevskog slona i da je spasem od smrti, ja bih ga rado dao da one ne umre. [1] Kada bih mogao da dam kraljevskog konja i da je spasem od smrti, ja bih ga rado dao da one ne umre. Kada bih mogao da dam kraljevsko selo i da je spasem od smrti, ja bih ga rado dao da one ne umre. Kada bih mogao da dam čitavu zemlju da je spasem od smrti, ja bih je rado dao da one ne umre."

"Sva bića, veliki kralju, osuđena su na smrt, okončavaju smrću i ne mogu umaći smrti."

"Divno je, poštovani gospodine! Čudesno je, poštovani gospodine! Kako je to dobro rekao Blaženi: 'Sva bića, veliki kraju, osuđena su na smrt, okončavaju smrću i ne mogu umaći smrti'."

"Tako i jeste, veliki kralju! Sva bića osuđena su na smrt, okončavaju smrću i ne mogu izbeći smrt. Baš kao što sve grnčareve posude, bilo da su nepečene ili pečene, jesu osuđene na razbijanje, okončavaju razbijanjem i ne mogu izbeći razbijanje, isto tako su sva bića osuđena na smrt, okončavaju smrću i ne mogu izbeći smrt.

Sva bića će umreti,
jer svaki život se okončava smrću.
Putovaće u skladu sa svojim delima,
uživajući plodove i zasluga i nedela:
zločinci odlaze u čistilište,
dobročinitelji u srećni svet.

Otuda, treba činiti dobro
kao zalihu za budućnost.
Zasluge su potpora živim bićima
(kad se preporode) u drugom svetu."


Beleška

[1] Pošto mu je majka umrla, kralja je odhranila njegova baka; zato ju je toliko voleo. Kraljevski slon je slon koji vredi 100.000 kahapana, ukrašen draguljima iste te vrednosti. Isto objašnjenje vredi i za kraljevskog konja i za kraljevsko selo. [Natrag]