Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.24: Issattha sutta

Samyutta nikāya III.24

Issattha sutta
Veština gađanja lukom i strelom


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. Sedeći sa strane, Pasenadi, kralj Kosale, reče Blaženome: "Kuda, gospodine, poklon treba da bude upućen?"

"Gde god um oseća poverenje, veliki kralju."

"Ali gde upućen poklon, gospodine, donosi naveći plod?"

"Ovo [pitanje] je jedna stvar, veliki kralju – "Kuda poklon treba da bude upućen?" – dok je ono – "Gde upućen poklon donosi naveći plod?" – nešto sasvim drugo. Ono što je dato vrloj osobi – umesto nekoj neobuzdanoj – donosi najveći plod. U tom slučaju, veliki kralju, ja ću ti postaviti kontrapitanje. Odgovori kako misliš da je najbolje.

"Šta misliš, veliki kralju? Ima slučajeva kada je rat na pragu, predstoji bitka. Okupe se plemićki sinovi – neuvežbani, neiskusni, nedisciplinovani, strašljivi, kukavice, spremni da uteknu pred opasnošću. Hoćeš li ih povesti sa sobom? Je su li ti takvi od ikakve koristi?"

"Ne, gospodine, neću ih povesti sa sobom. Takvi mi nisu ni od kakve koristi."

"Zatim se bramanski sinovi… trgovački sinovi… radnički sinovi okupe – neuvežbani, neiskusni, nedisciplinovani, strašljivi, kukavice, spremni da uteknu pred opasnošću. Hoćeš li ih povesti sa sobom? Je su li ti takvi od ikakve koristi?"

"Ne, gospodine, neću ih povesti sa sobom. Takvi mi nisu ni od kakve koristi."

"A šta misliš, veliki kralju,? Ima slučajeva kada je rat na pragu, predstoji bitka. Okupe se plemićki sinovi – uvežbani, iskusni, disciplinovani, hrabri, neustrašivi, spremni da se suoče sa opasnošću. Hoćeš li ih povesti sa sobom? Je su li ti takvi od ikakve koristi?"

"Da, gospodine, povešću ih sa sobom. Takvi su mi od i te kakve koristi."

"Zatim se bramanski sinovi… trgovački sinovi… radnički sinovi okupe – uvežbani, iskusni, disciplinovani, hrabri, neustrašivi, spremni da se suoče sa opasnošću. Hoćeš li ih povesti sa sobom? Je su li ti takvi od ikakve koristi?"

"Da, gospodine, povešću ih sa sobom. Takvi su mi od i te kakve koristi."

"Isto tako, veliki kralju. Kada neko napusti dom i ode u beskućnike – bez obzira iz kojeg plemena – i napustio je pet faktora, a razvio drugih pet, ono što je njemu dato donosi najveći plod.

A kojih pet faktora je napustio? Napustio je čulnu želju… zlovolju… tromost i lenjost… uznemirenost i nespokojstvo… neizvesnost. Tih pet faktora je on napustio. A kojih pet faktora je razvio? Razvio je vrlinu… koncentraciju… odvraćenost… znanje i viziju izbavljenja. Tih pet faktora je razvio.

A onaj ko je napustio pet faktora, a razvio drugih pet, to što je njemu dato donosi najveći plod."

Tako reče Blaženi. Izrekavši to, Tathāgata, učitelj, nastavi:

"Kao što će kralj spremajući se za rat
unajmiti mladiće obučene u gađanju lukom,
neustražive i snažne, a ne one
što su, još od rođenja kukavice;
isto tako i ti treba da odaješ počast
onome ko je savršenog ponašanja, mudar,
u kojem su učvršćeni sabranost i strpljenje,
čak i ako je, po rođenju, niskog porekla.

Neka darodavci podižu
prijatna boravišta za askete
i pozivaju znalce da tu borave.
Neka im prave izvore u suvim šumama
i staze za hodanje tamo gde je potrebno.
Neka sa jasnom, mirnom svesnošću,
daruju hranom i pićem, odećom i smeštajem
one koji koračaju pravim putem.

Baš kao što ogroman, munjama okićen, grmeći oblak,
sipa kišu na plodnu zemlju i natapa polja i padine,
isto tako osoba ispunjena poverenjem i znanjem, mudra,
sakupivši zalihe, opskrbljuje beskućnike hranom i pićem.
Uživajući u darovanju, 'Dajte im! Dajte!' govori.
To je njegova grmljavina, nalik kišnom oblaku.
Ta pljusak dobročinstava, obilan,
vraća se upravo onome ko dariva."