Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya III.4

Piya sutta
Privrženost


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


U Sāvatthiju. Sedeći sa strane, Pasenadi, kralj Kosale reče Blaženom: "Upravo sada, gospodine, dok sam sedeo u osami, javila mi se ova misao: Ko je privržen sam sebi i ko nije privržen sam sebi? A onda pomislih: Oni koji pogrešno postupaju svojim telom, svojim govorom i mišlju nisu privrženi sami sebi. Čak i ako možda kažu: "Mi smo privrženi sami sebi", oni to ipak nisu. A zašto je to tako? Potpuno svojevoljno, oni postupaju prema sebi kao što bi postupao neprijatelj prema neprijatelju. Ali oni koji ispravno postupaju svojim telom, svojim govorom i mišlju jesu privrženi sami sebi. Čak i ako možda kažu: "Mi nismo privrženi sami sebi", oni to ipak jesu. A zašto je to tako? Potpuno svojevoljno, oni postupaju prema sebi kao što bi postupao prijatelj prema prijatelju; zato su oni privrženi sami sebi."

"Tako je, veliki kralju! Tako je! Oni koji pogrešno postupaju svojim telom, svojim govorom i mišlju nisu privrženi sami sebi. Čak i ako možda kažu: "Mi smo privrženi sami sebi", oni to ipak nisu. A zašto je to tako? Potpuno svojevoljno, oni postupaju prema sebi kao što bi postupao neprijatelj prema neprijatelju. Ali oni koji ispravno postupaju svojim telom, svojim govorom i mišlju jesu privrženi sami sebi. Čak i ako možda kažu: "Mi nismo privrženi sami sebi", oni to ipak jesu. A zato je to tako? Potpuno svojevoljno, oni postupaju prema sebi kao što bi postupao prijatelj prema prijatelju; zato su oni privrženi sami sebi."

Tako reče Blaženi. Izrekavši to, Tathāgata, učitelj, nastavi:

Ako si sam sebi privržen
tad ne okivaj sebe zlom,
jer sreću ne zadobija lako
onaj ko nedela čini.

Kad na kraju napustiš ovo ljudsko obličje,
šta je zaista tvoje? Šta poneseš kada na put pođeš?
Šta te u stopu prati, poput senke,
što te ne napušta ni za tren?

I dobro i zlo što počinio si ovde: to je zaista tvoje,
to jedino poneti možeš kada na put pođeš;
to te u stopu prati, poput senke,
to te ne napušta nikada.

Zato, čini ono što valja,
sakupljajući dobrobiti za život budući.
Dobra dela potpora su bićima
kada se preporađaju u drugome svetu.