Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.5: Attarakkhita sutta

Samyutta nikāya III.5

Attarakkhita sutta
Sam sobom zaštićen


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. Sedeći sa strane, Pasenadi, kralj Kosale reče Blaženom: "Upravo sada, gospodine, dok sam sedeo u osami, javila mi se ova misao: 'Ko sam sebi štiti, a ko sam sebe ostavlja nezaštićenim?' A onda pomislih: 'Oni koji pogrešno postupaju svojim telom, govorom i mišlju ostavljaju sebe nezaštićenima. Čak i ako ih čitav odred bojnih slonova štiti, odred konjice, odred bornih kočija ili odred pešadije, još uvek su oni nezaštićeni. A zašto? Zato što je njihova zaštita spoljašnja, a ne unutrašnja; zbog toga oni sebe ostavljaju nezaštićenima. Ali oni koji ispravno postupaju svojim telom, govorom i mišlju sami sebe štite. Čak i ako ono njih nema odreds bojnih slonova da ih štiti, odreda konjice, odreda bornih kočija ili odreda pešadije, još uvek su oni zaštićeni. A zašto? Zato što je njihova zaštita unutrašnja, a ne spoljašnja; zbog toga su oni zaštićeni'."

"Tako je, veliki kralju! Tako je!"

[Buda zatim ponavlja sve ovo što je izrekao kralj Pasenadi i dodaje sledeće stihove:]

Dobra obuzdanost tela,
obuzdanost govora je dobra;
dobra je obuzdanost uma,
potpuna obuzdanost je dobra.
Za onoga ko je sabran, potpuno obuzdan,
za toga s ekaže da je zaštićen.