Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya III.6

Appaka sutta
Malo


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. Sedeći sa strane, Pasenadi, kralj Kosale, reče Blaženom: "Upravo sada, gospodine, dok sam sedeo u osami, javila mi se ova misao: ’Malo je na svetu ljudi koji, stekavši bogatstvo, ne postaju njime otrovani i nepažljivi, ne postanu pohlepni za telesnim uživanjima i ne povređuju druga bića. Mnogo je više onih koji, stekavši bogatstvo, postaju njime otrovani i nepažljivi, postanu pohlepni za telesnim uživanjima i povređuju druga bića’."

"Tako je, veliki kralju! Tako je! Malo je na svetu ljudi koji, stekavši bogatstvo, ne postaju njime otrovani i nepažljivi, ne postanu pohlepni za telesnim uživanjima i ne povređuju druga bića. Mnogo je više onih koji, stekavši bogatstvo, postaju njime otrovani i nepažljivi, postanu pohlepni za telesnim uživanjima i povređuju druga bića

Tako reče Blaženi. Izrekavši to, Tathāgata, učitelj, nastavi:

Raspaljeni materijalnim posedom,
pohlepni, omamljeni čulnim zadovoljstvima,
ne postaju svesni činjenice
      da su otišli predaleko —
            poput jelena uhvaćenog u klopku.
      Kasnije, gorčina ih čeka:
      nesreća im je
            konačan usud.