Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.7: Atthakarana sutta

Samyutta nikāya III.7

Atthakarana sutta
Razmišljanje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. Dok je sedeo sa strane, Pasenadi, kralj Kosale, reče Blaženome: "Upravo sada, gospodine, dok sam sedeo razmišljajući, shvatio sam da čak i uticajni plemići, uticajni bramani i uticajni domaćini – bogati, sa velikim blagom i imovinom, sa ogromnim količinama srebra i zlata, sa mnoštvom vrednosti i pogodnosti, bezmernom žetvom – govore laži gonjeni željom za čulnim zadovoljstvima, zarad čulnih zadovoljstava, jednostavno čulnih zadovoljstava radi. Tada mi se misao javi: ’Dosta je takvog razmišljanja! Da vidim šta misli neko vredan da se sasluša!"

"Tako je, veliki kralju! Tako je! Čak i uticajni plemići, uticajni bramani i uticajni domaćini… govore laži gonjeni željom za čulnim zadovoljstvima, zarad čulnih zadovoljstava, jednostavno čulnih zadovoljstava radi. To će ih odvesti na dugi put muke i bola."

Tako reče Blaženi. Izrekavši to, Tathāgata, učitelj, nastavi:

Raspaljeni materijalnim posedom,
pohlepni, omamljeni čulnim zadovoljstvima,
ne postaju svesni činjenice
da su otišli predaleko —
poput ribe uhvaćene u mrežu.
Kasnije, gorčina ih čeka:
nesreća im je
konačan usud.