Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN III.9: Yañña sutta

Samyutta nikāya III.9

Yañña sutta
Žrtva


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. Jednom je prilikom pripremljena velika ceremonija žrtovanja u ime Pasenadija, kralj Kosale. Pet stotina bikova, pet stotina junadi, pet stotina junica, pet stotina koza i pet stotina jarčeva je odvedeno do stuba za žrtvovanje. A njegovi robovi, sluge i radnici, gonjeni kaznama i strahom, vredno su pripremali sve što je potrebno, dok su im se suze lile niz lice. [1]

Onda ujutro, jedan broj monaha se obuče i, uzevši svoju zdelu i gornji ogrtač, otidoše u Sāvatthi u prošenje hrane. Kad su tako prošli Sāvatthijem i vratili se iz prošenja hrane, pošto su jeli, otidoše oni do Blaženog, pokloniše mu se, sedoše sa strane, pa rekoše: "Poštovani gospodine, velika ceremonija žrtovanja se priprema u ime Pasenadija, kralj Kosale. Pet stotina bikova… je odvedeno do stuba za žrtvovanje. A njegovi robovi… vredno pripremaju sve što je potrebno, dok im suze liju niz lice."

Na to Blaženi. razumevši značenje ovoga, tom prilikom izreče sledeće stihove:

Konska žrtva, ljudska žrtva,
sammāpāsa, vađapeyya, niraggala:
ove velike žrtve, prepune nasilja,
ne donose veliki plod. [2]

Veliki mudraci ispravnog ponašanja
ne prisustvuju takvim žrtvama
gde koze, ovde i stoka
različite vrste biva zaklana.

Ali kada žrtve lišene nasilja
porodice prinose iz jedne u drugu generaciju, [3]
gde koze, ovce i stoka
različite vrste ne biva zaklana,
veliki mduraci ispravnog ponašanja
prisustvuju takvim žrtvama.

Mudar čovek to treba da prinese,
ta žrtva donosi veliki plod.
Jer za onoga ko takve žrtve prinosi
zaista uvek je bolje, a ne gore.
Takva žrtva istinski je golema,
njome su obradovana čak i božanstva.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar da je priču koja je u pozadini ovog događaja. Kralj se zaljubio u udatu ženu i planirao je da ubije njezinog muža, kako bi je mogao imati za ženu. I jedne noći, dok ga je mučila nesanica, čuo je neke sablasne glasove za koje nije znao odakle dolaze. Sledećeg dana, kad je zabrinut pitao svog dvorskog savetnika bramana da mu to objasni, sveštenik mu reče da ti glasovi najavljuju njegovu skoru smrt. Moći će da je spreči jedino ako priredi veliki obred prinošenja žrtava božanstvima. Kada je kralj kasnije pitao Budu za iste te glasove, Buda mu reče da su to bili krici preljubnika koji su se kuvali u kotlu u čistilištu. [Natrag]

[2] Komentar objašnjava da su u vreme drevnih kraljeva prve četiri žrtve bile u stvari četiri osnove za dobrobit (sangahavatthu) — davanje, prijatan govor, pomaganje u nevolji i odnošenje prema svakome sa poštovanjem — čime su kraljevi ujedno darivali dobrotom i ovaj svet. No, u vreme vladavine kralja Okkāke, bramani su iznova protumačili osnove za dobrobit (i povećali njihov bro jna pet) tako da se zapravo odnose na krvave žrtve koje uključuju klanje i drugo nasilje. [Natrag]

[3] Reč je o poklanjanju hrane, običaju koji su neki ljudi davno uveli, a on se onda u tim porodicama održao kroz mnogo generacija. [Natrag]