Theravāda budističko društvo

SN IV.10: Dutiyāayu sutta

Download PDF

Samyutta nikāya IV.10

Dutiyāayu sutta
Životni vek(2)

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. Tu se Blaženi obrati monasima ovim rečima: "Monasi!"

"Poštovani gospodine!" odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

"Monasi, životni vek ljudskih bića je kratak. I onda odlaze u naredni život. Treba činiti ono što je korisno i voditi čist život; onaj ko se rodio ne može izbeći smrt. Onaj ko dugo živi, monasi, živi tek stotinu godina ili još malo duže."

Tada zli Mara dođe do Blaženog i obrati mu se stihovima:

"Dani i noći ne prolaze pored nas.
Život se nikada ne zaustavlja.
Životni vek smrtnika se okreće
poput naplatka točka oko osovine." [1]

[Blaženi:]

"Dani i noći prolaze pored nas.
Život se zaustavlja.
Životni vek smrtnika se presahne
poput vode u potočići."

Na to Mara Zli… nesta u trenu.


Beleška

[1] Poenta može biti u tome da kao što se točak okreće oko stabilne osovine, isto tako i promenljivi oblici života kruže oko stabilne duše ili životnog principa. Čini se da stihovi aludiraju na poređenje u Brhadāranyaka upanišadi II.5.15: "I kao što se paoci utiču u glavčinu i naplatak točka, sva bića i sva ta sopstva (zemlje, vode itd.) utiču u to sopstvo." Videti takođe Chāndogya upanišada VII.15.1. [Natrag]