Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IV.10: Dutiyāayu sutta

Samyutta nikāya IV.10

Dutiyāayu sutta
Životni vek(2)

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. Tu se Blaženi obrati monasima ovim rečima: "Monasi!"

"Poštovani gospodine!" odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

"Monasi, životni vek ljudskih bića je kratak. I onda odlaze u naredni život. Treba činiti ono što je korisno i voditi čist život; onaj ko se rodio ne može izbeći smrt. Onaj ko dugo živi, monasi, živi tek stotinu godina ili još malo duže."

Tada zli Mara dođe do Blaženog i obrati mu se stihovima:

"Dani i noći ne prolaze pored nas.
Život se nikada ne zaustavlja.
Životni vek smrtnika se okreće
poput naplatka točka oko osovine." [1]

[Blaženi:]

"Dani i noći prolaze pored nas.
Život se zaustavlja.
Životni vek smrtnika se presahne
poput vode u potočići."

Na to Mara Zli… nesta u trenu.


Beleška

[1] Poenta može biti u tome da kao što se točak okreće oko stabilne osovine, isto tako i promenljivi oblici života kruže oko stabilne duše ili životnog principa. Čini se da stihovi aludiraju na poređenje u Brhadāranyaka upanišadi II.5.15: "I kao što se paoci utiču u glavčinu i naplatak točka, sva bića i sva ta sopstva (zemlje, vode itd.) utiču u to sopstvo." Videti takođe Chāndogya upanišada VII.15.1. [Natrag]