Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IV.19: Kassaka sutta

Samyutta nikāya IV.19

Kassaka sutta
Zemljoradnik


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju. U to vreme je Blaženi upućivao, podsticao, požurivao i ohrabrivao monahe govorom o dhammi, naročito o nevezivanju. Monasi – pažljivi, zainteresovani, prilježni, usmerivši svu svoju pažnju – slušali su njegove reči.

Tada se u zlom Mari javi misao: "Gotama, utihnuli mudrac, upućuje, podstiče, požuruje i ohrabruje monahe govorom o dhammi, naročito o nevezivanju. Monasi – pažljivi, zainteresovani, prilježni, usmerivši svu svoju pažnju – slušaju njegove reči. Šta ako odem do Gorame, utihnulog mudraca, i pomutim mu njegovu viziju?"

Tada Mara, pretvorivši se u zemljoradnika, sa velikim ralom na ramenu – kosa mu raščupana, odeća sačinjena od grube kudelje, noge ukaljane muljem – dođe do Blaženog i, pošto je stigao, reče: "Hej, mudrače. Jesi li video moje volove?"

"A šta su tvoji volovi, Zli?"

"Samo moje je oko, mudrače. Moji su oblici, moj je deo svesti i njegov kontakt sa okom. Gde možeš da mi pobegneš? Samo moje je uvo… nos… jezik… telo… Samo moj je um, mudrače. Samo moje su ideje, moj je deo svesti i njegov kontakt sa umom. Gde možeš da mi pobegneš?

"Samo tvoje je oko, mudrače. Tvoji su oblici, tvoj je deo svesti i njegov kontakt sa okom. Gde ne postoji oko, ne postoji oblik, ne postoji deo svesti i njegov kontakt sa okom: tu ti, Zli, ne možeš dopreti. Samo tvoj je nos… jezik… telo… Samo tvoj je um, mudrače. Tvoje su ideje, tvoj je deo svesti i njegov kontakt sa okom. Gde ne postoji um, ne postoje ideje, ne postoji deo svesti i njegov kontakt sa umom: tu ti, Zli, ne možeš dopreti."

[Mara:]

To za šta kažu: 'To je moje';
i ti koji kažu: 'Moje':
Ako je tu tvoj um, mudrače,
tada od mene ne možeš pobeći.

[Buda:]

To za šta kažu, nije moje,
i ja nisam od tih koji kažu.
Zato znaj, Zli: nećeš videti
čak ni moje tragove.

Tada zli Mara – tužan i potišten zbog misli: "Blaženi me prepozna, Tathāgata me prepozna" – nesta u trenu.