Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IV.2: Hatthirajavanna sutta

Samyutta nikāya IV.2

Hatthirāđavanna sutta
Kraljevski slon

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Uruvele, na obali reke Neranjđare, u podnožju banjanovog drveta, ne zadugo pošto je postao probuđen. I tako je jednom Blaženi sedeo na otvorenom, u mrkloj noći, dok je kiša promicala.

Tada se Māra, Zli, u želji da u Blaženome izazove strah, drhtanje i jezu, pojavi u obliku ogromnog kraljevskog slona i stade pred Blaženog. Glava mu beše poput velike stene granita, kljove kao od čistog srebra, a trup poput ogromnog debla.

Na to mu se Blaženi, shvativši: "Ovo je Mara, Zli", obrati u stihovima:

"Tumarao si dugim putem
stvarajući lepe i gnusne oblike.
Dosta je bilo, Zli, tvojih obmana:
Poražen si, ti dželatu!" [1]

Na to Māra, Zli, shvativši: "Blaženi me prepozna, Srećni me prepozna", tužan i razočaran nesta u trenu.


Beleška (Bhikkhu Bodhi)

[1] Dug put (digham addhānam) jeste samsara. Komentar za SN kaže se da ne postoji oblik koji Māra nije prethodno uzeo da bi pokušao da zastraši Blaženog. [Natrag]