Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IV.4: Pathamamarapasa sutta

Samyutta nikāya IV.4

Pathamamārapāsa sutta
Marina zamka (1)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio blizu Bārānasija, u Parku jelena, u Isipatani. Tu se on obrati monasima: "Monasi". [1]

"Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako nastavi:

"Monasi, uz pomoć pomnog razmatranja, pomnog ispravnog nastojanja, dosegao sam nenadmašno oslobođenje, lično sam iskusio nenadmašno oslobođenje. I vi, monasi, uz pomoć pomnog razmatranja, pomnog ispravnog nastojanja, morate dosegnuti nenadmašno oslobođenje, morate lično iskusiti nenadmašno oslobođenje. [2]

Tada se Māra, Zli, približi Blaženome i obrati mu s eu stihovima:

"Zarobljen si Mārinom zamkom
i nebeskom i ljudskom;
zarobljen si Mārinom vezom:
nećeš mi pobeći, asketo!" [3]

[Blaženi]

Mene Mārina zamka ne zarobljava,
ni nebeska, ni ljudska;
mene Mārina veza ne zarobljava:
poražen si, ti dželatu!"

Na to Māra, Zli, shvativši: "Blaženi me prepozna, Srećni me prepozna", tužan i razočaran nesta u trenu.


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Ovaj govor se takođe nalazi i u Vinaya pitaki (Mahvagga, 4.8 i 4.10), a Buda ga je održao u Parku jelena, ubrzo pošto je završen njegov prvi period povlačenja u vreme monsuna. Prvu grupu od šezdeset probuđenih monaha već je bio poslao na razne strane da šire Dhammu. Ovo upozorenje je, čini se, upućeno novozaređenim monasima, koji su i došli kod Bude zahvaljujući misionarskom radu njegovih prvih učenika. [Natrag]

[2] O pomnom razmatranju (yoniso manasikāra) videti SN 46:51, a o pomnom ispravnom nastojanju (yoniso sammappadhāna) kao četvorovrsnom ispravnom naporu videti XLV:8 [Natrag]

[3] Komentar SN: Marina zamka (mārapāsa) jeste zamka mentalnih nečistoća, tj. vezanosti za zadovoljstva čula i nebeskih i ljudskih bića. [Natrag]