Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IV.8: Nandana sutta

Samyutta nikāya IV.8

Nandana sutta
Uživanje


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Napomena: U ovom govoru, Mara i Buda govore različitim jezicima. Pod "posedovanjem" Mara misli na nečiji porodični i lični fizički posed. Buda koristi istu reč da označi osećaj posedovanja bilo čega – fizičkog ili mentalnog – uopšte.


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika. Tada se zli Mara približi Blaženom i izgovori ove stihove u njegovom prisustvu:

Oni sa decom,
uživaju zato što decu imaju.
Oni sa stokom,
uživaju u svojim kravama.
Svako uživa u onom što poseduje,
jer ko ništa ne poseduje
taj ni ne uživa.

[Buda:]

Oni sa decom,
pate zato što decu imaju .
Oni sa stokom,
pate zato što krave imaju .
Svako pati zbog onoga što poseduje,
jer ko ništa ne poseduje
taj ni ne pati.

Na to zli Mara – tužan i potišten zbog misli: "Blaženi me prepozna, Tathāgata me prepozna" – nesta u trenu.