Theravāda budističko društvo

SN IV.9: Pathamāayu sutta

Download PDF

Samyutta nikāya IV.9

Pathamāayu sutta
Životni vek
(1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio kraj Rāđagahe, u Bambusovom gaju, na mestu gde se hrane veverice. Tu se Blaženi obrati monasima ovim rečima: "Monasi!"

"Poštovani gospodine!" odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

"Monasi, životni vek ljudskih bića je kratak. I onda odlaze u naredni život. Treba činiti ono što je korisno i voditi čist život; onaj ko se rodio ne može izbeći smrt. Onaj ko dugo živi, monasi, živi tek stotinu godina ili još malo duže."

Tada zli Mara dođe do Blaženog i obrati mu se stihovima:

"Dug je životni vek ljudskih bića,
dobri ljudi to ne treba da prezru.
Treba živeti što je moguće prijatnije:
Smrt još ni na vidiku nije." [1]

[Blaženi]

"Kratak je životni vek ljudskih bića,
dobri ljudi to treba da prezru.
Treba živeti kao da nam je kosa u plamenu:
niko još smrti umakao nije."

Na to Mara Zli… nesta u trenu.


Beleška

[1] Komentar ovo parafrazira na sledeći način: "Dobar čovek bi trebalo da živi kao i beba koja, pošto se nasisala, leži na prostirci i zaspi, bez brige je li život dug ili kratak". [Natrag]