Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IX.14: Gandhatthena sutta

Samyutta nikāya IX.14

Gandhatthena sutta
Kradljivac mirisa


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom neki monah boravio među narodom Kosala, u gustoj šumi. I u to vreme je, posle obeda, vraćajući se iz prošenja hrane, otišao do jezerca sa lotosima i pomirisao crveni lotos.

Tada božanstvo koje je nastanjivalo tu gustu šumu, osetivši milosrđe prema tom monahu, želeći mu dobro, želeći da ga prizove pameti, približi mu se i obrati sledećim stihovima:

"Mirišeš taj iz vode rođen cvet
koji ti nije bio dat.
To je, dragi gospodine, čin krađe.
Ti si kradljivac mirisa."

[Monah:]

"Ne uzimam, ne oštećujem.
Mirišem lotos poizdalje.
Pa zašto nazivaš mene
kradljivcem mirisa?

Ima takvih što čupaju stabljike,
oštećuju cvetove,
takvih koji se bezdušno ponašaju:
zašto to njima ne kažeš?"

[Božanstvo:]

"Čovek bezdušan i halapljiv,
uprljan poput dečije pelene:
njemu da kažem nemam šta.
Ti si taj kojem treba da govorim.

Čoveku neuprljanom,
što stalno teži čistoti,
njemu zlo koliko na vrhu vlasi
izgleda golemo poput oblaka."

[Monah:]

"Da, yakkha, ti me razumeš
i naklonost pokazuješ.
Upozori me opet, yakkha,
kad god opet vidiš nešto ovome nalik."

[Božanstvo:]

"Moj život od tebe ne zavisi,
niti sam ja najamnik tvoj.
Ti bi, monaše, sam trebalo da znaš
kako do odredišta povoljnog stići."

Tada se taj monah, pročišćen rečima božanstva, dozva pameti.


Videti takođe: SN IX.1; SN IX.9.