Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN IX.4: Sambahula sutta

Samyutta nikāya IX.4

Sambahula sutta
Velika grupa


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je velika grupa monaha živela u zemlji Kosala, na mestu duboko u džungli. A kada su prošla tri meseca i završio se period monsuna, oni nastaviše svoje lutanje. Kad vide da monaha više nema, božanstvo koje je boravilo u toj šumi poče da se jada i tom prilikom je izgovorilo sledeće stihove:

'Nezadovoljstvo me danas ispuni,
kad videh sva ta prazna mesta.
Kud nestadoše svi ti Gotamini učenici,
sjajni govornici i veliki znalci?'

Kad ovo bi izrečeno, monasi, neko drugo božanstvo koje se tu našlo ovako odgovori:

Jedni se po Magadhi raspršiše, drugi po Kosali, a neki u zemlju Vađđi odoše.
Slično jelenu što nesputan luta, bez stalnog boravišta i monasi žive.