Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LIV.5: Dutiya-phala sutta

Samyutta nikāya LIV.5

Dutiya-phala sutta
Plodovi (2)


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


(Sve isto kao u sutti SN LIV.3, uz sledeći dodatak)

"Kada je, monasi, na ovaj način sabranost pažnje na dah negovana i često praktikovana, sedam plodova i koristi može se očekivati. A kojih to sedam plodova i koristi?

Konačno znanje rano već u ovom životu.

Ako se ne postigne konačno znanje rano već u ovom životu, onda se postiže konačno znanje u trenutku smrti.

Ako se ne postigne konačno znanje rano već u ovom životu, niti u trenutku smrti, onda se potpunim razaranjem pet nižih okova dostiže nibbāna u intervalu između smrti inovog rođenja.

Ako se ne postigne konačno znanje rano već u ovom životu… niti u intervalu između smrti inovog rođenja, onda se potpunim razaranjem pet nižih okova dostiže nibbāna po pojavljivanju (u novoj egzistenciji).

Ako se ne postigne konačno znanje rano već u ovom životu… niti po pojavljivanju, onda se potpunim razaranjem pet nižih okova dostiže nibbāna bez napora.

Ako se ne postigne konačno znanje rano već u ovom životu… niti bez napora, onda se potpunim razaranjem pet nižih okova dostiže nibbāna uz ulaganje napora.

Ako se ne postigne konačno znanje rano već u ovom životu… niti uz ulaganje napora, onda se potpunim razaranjem pet nižih okova postaje vezan za tok, krećući se u pravcu Akanittha sveta.

Kada je, monasi, na ovaj način sabranost pažnje na dah negovana i često praktikovana, ovih sedam plodova i koristi može se očekivati."