Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.14 Duggatibhaya sutta

Samyutta nikāya LV.14

Duggatibhaya sutta
Loše odredište


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, plemeniti učenik koji poseduje četiri stvari prevazišao je svaki strah od lošeg odredišta posle smrti. Koje četiri?

Monasi, plemeniti učenik poseduje ovakvo čvrsto poverenje u Budu: 'Blaženi je dostojan poštovanja, potpuno probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac svetova, nenadmašni vodič onima kojima je potreban putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, prosvetljen, blagosloven.' On poseduje ovakvo čvrsto poverenje u Dhammu: 'Blaženi je dobro izložio Dhammu, ona je neposredno vidljiva, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi ka nibbāni, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe.' On poseduje ovakvo čvrsto poverenje u Sanghu: 'Učenici Blaženog su na dobrome putu, učenici Blaženog su na pravome putu, učenici Blaženog su na istinskom putu, učenici Blaženog su na valjanom putu, a čine ih četiri para osoba, osam vrsta ljudi; ti učenici Blaženog su vredni podrške, vredni gostoprimstva, vredni poštovanja, vredni prinošenja darova, oni su nenadmašno polje sticanja zasluga u ovome svetu.' On poseduje vrline tako drage plemenitima, nenarušene, neprekinute, neukaljane, neiskrivljene, oslobađajuće, mudri ih hvale, ne slede ih slepo i one vode do koncentracije. Plemeniti učenik koji poseduje ove četiri stvari prevazišao je svaki strah od lošeg odredišta posle smrti.