Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.16 Paṭhamamittāmacca sutta

Samyutta nikāya LV.16

Paṭhamamittāmaćća sutta
Drugovi i prijatelji (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Monasi, one sa kojima saosećate, one do kojih vam je stalo — vaše drugove, prijatelje, srodnike i zemljake — sve njih treba da ohrabrujete, podučavate i ustalite u četiri elementa ulaska u tok. 

Koja četiri? Treba da ih ohrabrujete, podučavate i ustalite u čvrstom poverenju u Budu ovako:  'Blaženi je dostojan poštovanja, potpuno probuđen, usavršen u znanju i ponašanju, srećan, znalac svetova, nenadmašni vodič onima kojima je potreban putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, prosvetljen, blagosloven.' Treba da ih ohrabrujete, podučavate i ustalite u čvrstom poverenju u Dhammu ovako: 'Blaženi je dobro izložio Dhammu, ona je neposredno vidljiva, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi ka nibbāni, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe.' Treba da ih ohrabrujete, podučavate i ustalite u čvrstom poverenju u Sanghu ovako: 'Učenici Blaženog su na dobrome putu, učenici Blaženog su na pravome putu, učenici Blaženog su na istinskom putu, učenici Blaženog su na valjanom putu, a čine ih četiri para osoba, osam vrsta ljudi; ti učenici Blaženog su vredni podrške, vredni gostoprimstva, vredni poštovanja, vredni prinošenja darova, oni su nenadmašno polje sticanja zasluga u ovome svetu.' Treba da ih ohrabrujete, podučavate i ustalite u čvrstom poverenju u vrline tako drage plemenitima, nenarušene, neprekinute, neukaljane, neiskrivljene, oslobađajuće, mudri ih hvale, ne slede ih slepo i one vode do koncentracije. 

One sa kojima saosećate, one do kojih vam je stalo — vaše drugove, prijatelje, srodnike i zemljake — sve njih treba da ohrabrujete, podučavate i ustalite u četiri elementa ulaska u tok.