Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.38: Vassa sutta

Samyutta nikāya LV.38

Vassa sutta
Kiša


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


"Monasi, kao kada na vrhu planine kiša pada velikim kapima, pa voda tekući nadoleispunjava planinske procepe, pećine i jame; a kad su procepi, pećine i jame napunjeni, onda napuni manja jezera; a kad su manja jezera napunjena, onda napuni velika jezera; a kad su napunjena velika jezera, onda napuni manje brzake; a kad su napunjeni manji brzaci, onda napuni veće reke; a kad su napunjene veće reke, onda napuni veliki okean; isto tako, u plemenitom učeniku ove stvari — poverenje u Budu, Dhammu i Sanghu, kao i vrline drage plemenitima — teku nadole i, pošto su sve prepunile, vode do razaranja svih nečistoća." [1]


Beleška

[1] Komentar za SN: "Sve prepunile" označava nibbānu; "pošto su sve prepunile, vode do razaranja svih nečistoća" ne znači da one učenika prvo vode do nibbāne, pa onda vode do uklanjanje mentalnih nečistoća; umesto toga, one vode do toga zajedno sa približavanjem nibbāni. [Natrag]