Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN LV.39: Kaligodha sutta

Samyutta nikāya LV.39

Kāligodhā sutta
Kāligodhā


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio među Sakyanima, u Kapilavatthuu, u Nigrodhinom parku. Onda, ujutro, Blaženi se obuče i, uzevši prosjačku zdelu i gornji ogrtač, otide do kuće Kāligodhe Sakyanke i tamo sede na unapred pripremljeno mesto. Potom Kāligodhā Sakyanka priđe Blaženom, pokloni mu se i sede sa strane. A Blaženi joj reče:

"Godhā, plemenita učenica koja poseduje četiri stvari jeste ona koja je 'ušla u tok', nije više vezana za niži svet, njena sudbina je unapred poznata, probuđenje je njezino odredište. A koje su to četiri stvari?

Ako, Godhā, plemenita učenica poseduje ovakvo poverenje u Budu: 'Blaženi je uzvišen, potpuno probuđen, savršenog znanja i ponašanja, srećan, znalac svetova, nenadmašni vodič onih kojima treba putokaz, učitelj božanskim i ljudskim bićima, prosvetljen, blažen.' Ona poseduje ovakvo poverenje u Dhammu: 'Blaženi je dobro izložio Dhammu, ona je neposredno vidljiva, vanvremena, poziva da je lično istražimo, vodi ka nibbani, mudri treba da je upoznaju svako sam za sebe.' Ona poseduje ovakvo poverenje u Sanghu: 'Učenici Blaženog su na dobrome putu, učenici Blaženog su na pravome putu, učenici Blaženog su na istinskom putu, učenici Blaženog su na valjanom putu, a čine ih četiri para osoba, osam vrsta ljudi; ti učenici Blaženog su vredni podrške, vredni gostoprimstva, vredni poštovanja, vredni prinošenja darova, oni su nenadmašno polje sticanja zasluga u ovome svetu.' Ona živi u svom domu uma lišenog nečistoća škrtosti, zaista velikodušna, darežljiva, ushićena skromnošću, predana pomaganju, ushićena darivanjem i deljenjem."

"Poštovani gospodine, što se tiče četiri obeležja onoga ko je 'ušao u tok', kako ih je izložio Blaženi, ona postoje u meni i ja živim u skladu sa tim stvarima. Jer, poštovani gospodine, ja posedujem poverenje u Budu, Dhammu i Sanghu. Štaviše, sve što postoji u mom domaćinstvu, a podesno je za davanje, sve to ja delim bez ostatka sa onim koji su čestiti i dobrog karaktera."

"Dobitak je to za tebe, Godhā! Zaista si to zaslužila, Godhā! Taj plod 'ulaska u tok' koji si objavila."