Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya V.10

Vađira sutta
Bhikkhuni Vađira


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

Tada, ujutru, bhikkhuni Vađira se obuče i, uzevši posudu za hranu i ogrtač, ode u Sāvatthi u prošnju hrane. Pošto je prošla Sāvatthi i vratila se iz prošnje, pošto je jela, otide do Slepčevog gaja, da tamo provede ostatak dana. Zašavši u Slepčev gaj, sede u podnožje jednoga drveta, da tu provede ostatak dana.

Tada zli Mara, želeći da u bhikkhuni Vađiri izazove strah, uznemirenost i jezu, želeći da joj pokvari koncentraciju, priđe joj i obrati joj se ovim stihovima:

"Ko je tvorac ovoga bića?
Gde li je tvorac ovoga bića?
Gde je ovo biće nastalo?
Gde ovo biće nestaje?"

Tada se bhikkhuni Vađiri javi misao: "Ko je izgovorio ove stihove — ljudsko ili neljudsko biće?" Onda pomisli: "To je zli Mara, koji ih izgovori želeći da u meni izazove strah, uznemirenost i jezu, želeći da mi pokvari koncentraciju."

Tako bhikkhuni Vađira, shvativši "Ovo je zli Mara", odgovori mu stihovima:

"Otkud sad da govoriš o ’biću’?
Mara, jesi li u to čvrsto ubeđen?
Ovo je samo hrpa raznih sastojaka:
Nigde tu biće naći nećeš.

Baš kao što se za sklop delova,
Koristi reč 'kočija',
Tako, kada postoje sastojci,
Po dogovoru nazivamo ih ’bićem'.

Samo ta patnja nastaje,
Patnja što diže se i pada k’o plima.
Ništa drugo sem patnje ne nastaje,
Ništa drugo sem patnje ovde ne nestaje."

Tada zli Mara — tužan i potišten zbog misli: "Bhikkhuni Vađira me prepozna" — nesta u trenu.