Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN V.6: Ćala sutta

Samyutta nikāya V.6

Ćala sutta
Bhikkhuni Ćala


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

Tada, ujutru, bhikkhuni Ćala se obuče i, uzevši posudu za hranu i ogrtač, ode u Sāvatthi u prošnju hrane. Pošto je prošla Sāvatthi i vratila se iz prošnje, pošto je jela, otide do Slepčevog gaja, da tamo provede ostatak dana. Zašavši u Slepčev gaj, sede u podnožje jednoga drveta, da tu provede ostatak dana.

Tada zli Mara priđe bhikkhuni Ćali i reče joj: "Šta ti ne odobravaš, bhikkhuni?"

"Ne odobravam, rođenje, prijatelju."

"Zašto ne odobravaš rođenje?
Jednom rođeni, uživamo u čulnim zadovoljstvima.
Ko te je ubedio u to:
'Bhikkhuni, ne odobravaj rođenje'?"

"Za onoga ko je rođen predstoji smrt;
Jednom rođeni, nailazimo na patnje —
Vezanost, ubistvo, nesreća —
Otuda ne treba da odobravamo rođenje.

Buda je podučavao Dhammi,
Nadilaženju rođenja;
Da bih se oslobodila svake patnje
učvrsti me on u istini.

Jer ona bića što žive u svetu oblika,
I oni što su u svetu beu oblika —
ne razumevajući utrnuće,
Putuju, uvek iznova, iz života u život."

Tada zli Mara — tužan i potišten zbog misli: "Bhikkhuni Ćala me prepozna" — nesta u trenu.