Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN V.7: Upaćala sutta

Samyutta nikāya V.7

Upaćala sutta
Bhikkhuni Upaćala


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija. Ujutru, bhikkhuni Upaćala se obuče i, uzevši posudu za hranu i ogrtač, ode u Sāvatthi u prošnju hrane. Pošto je prošla Sāvatthi i vratila se iz prošnje, pošto je jela, otide do Slepčevog gaja, da tamo provede ostatak dana. Zašavši u Slepčev gaj, sede u podnožje jednoga drveta, da tu provede ostatak dana.

Tada zli Mara priđe bhikkhuni Upaćali i reče joj: "Gde bi želela das se ponovo rodiš, bhikkhuni?"

"Uopšte ne želim da se ponovo rodim, prijatelju."

"Postoje bogovi Tavatimsa i Jama sveta,
I boginje Tusita sveta,
Bogovi što uživaju u stvaranju,
I bogovi koji upravljaju.
Usmeri svoj um tamo
I doživećeš blaženstvo."

"Postoje bogovi Tavatimsa i Jama sveta,
I boginje Tusita sveta,
Bogovi što uživaju u stvaranju,
I bogovi koji upravljaju..
Ali oni su još uvek okovani čulima,
Ponovo padaju u vlast Mare.

Čitav svet je u plamenu,
Čitav svet gori,
Čitavim svetom plamenovi ližu,
Čitav svet podrhtava.

Tamo gde ne podrhtava i ne plamti,
Tamo gde svetovnjaci kročiti ne mogu,
Tamo gde nema mesta za Maru:
Tek tamo um moj ushićen biva."

Tada zli Mara – tužan i potišten zbog misli: "Bhikkhuni Upaćala me prepozna" – nesta u trenu.