Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN V.8: Sisupaćala sutta

Samyutta nikāya V.8

Sisupaćala sutta
Bhikkhuni Sisupaćala


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

Tada, ujutru, bhikkhuni Sisupaćala se obuče i, uzevši posudu za hranu i ogrtač, ode u Sāvatthi u prošnju hrane. Pošto je prošla Sāvatthi i vratila se iz prošnje, pošto je jela, otide do Slepčevog gaja, da tamo provede ostatak dana. Zašavši u Slepčev gaj, sede u podnožje jednoga drveta, da tu provede ostatak dana.

Tada zli Mara priđe bhikkhuni Sisupaćali i reče joj: "Koju veru ti opravdavaš, bhikkhuni?"

"Ne opravdavam nijednu veru, prijatelju."

"U ime čega obrijala si glavu?
Izgledaš kao asketa,
A ipak ne opravdavaš nijednu veru,
Pa zašto onda lutaš kao da si zbunjena?"

"Ovde svi sledbenici vera
Veruju u različita mišljenja.
Ja ne odobravam njihova učenja;
Jer nisu upućeni u Dhammu.

Ali postoji izdanak plemena Sakya,
Prosvetljeni, bez premca,
Pobednik nad pobednicima, Maru je porazio,
Koji je neporažen ostao.

Svuda slobodan i nevezan,
Sa vizijom kojom sagledava sve,
Koji je došao na kraj svoje kamme,
Bez želje da bilo šta poseduje:
Taj Blaženi moj je učitelj;
Njegovo učenje ja odobravam."

Tada zli Mara — tužan i potišten zbog misli: "Bhikkhuni Sisupaćala me prepozna" — nesta u trenu.