Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN V.9: Sela sutta

Samyutta nikāya V.9

Sela Sutta
Bhikkhuni Sela


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju, u Đetinom gaju, u manastiru koji je podigao Anāthapindika.

Tada, ujutru, bhikkhuni Sela se obuče i, uzevši posudu za hranu i ogrtač, ode u Sāvatthi u prošnju hrane. Pošto je prošla Sāvatthi i vratila se iz prošnje, pošto je jela, otide do Slepčevog gaja, da tamo provede ostatak dana. Zašavši u Slepčev gaj, sede u podnožje jednoga drveta, da tu provede ostatak dana.

Tada zli Mara, želeći da u bhikkhuni Seli izazove strah, uznemirenost i jezu, želeći da joj pokvari koncentraciju, priđe joj i obrati joj se ovim stihovima:

"Ko je stvorio ovu lutku?
Gde je njezin tvorac?
Gde ova lutka nastaje?
I gde ona nestaje?"

Tada se bhikkhuni Seli javi misao: "Ko je izgovorio ove stihove — ljudsko ili neljudsko biće?" Onda pomisli: "To je zli Mara, koji ih izgovori želeći da u meni izazove strah, uznemirenost i jezu, želeći da mi pokvari koncentraciju."

Tada bhikkhuni Sela, shvativši, "Ovo je zli Mara", odgovori mu u stihovima:

"Ova lutka nije načinila samu sebe,
Niti je ovu patnju napravio neko drugi.
Ona zavisi od svoga uzroka,
Kad taj uzrok nestane, tada će i ona nestati.

Kao što semenu bačenom na polje
Rast zavisi od dva uslova:
Potrebna mu je iz tla hrana
I redovno snabdevanje vlagom.

Isto tako ovi sastojci i elementi,
I ovih šest osnova za kontakt čula,
Oni zavise od svoga uzroka;
Kad taj uzrok nestane, tada će i one nestati."

Tada zli Mara — tužan i potišten zbog misli: "Bhikkhuni Sela me prepozna" — nesta u trenu.