Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN VII.17: Navakammika sutta

Samyutta nikāya VII.17

Navakammika sutta
Graditelj


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u narodu Kosala, u gustoj šumi. I tada je braman Navakammika ("Graditelj") Bharadvaja obavljao neki posao u toj gustoj šumi. On ugleda Blaženog kako sedi pod sala drvetom – nogu savijenih, tela uspravnog, sabran. Videvši ga, u njemu se javi misao: "Evo ja uživam što obavih posao u ovoj gustoj šumi. Ali u čemu uživa taj asketa obavljajući svoj posao?"

Tako on ode do Blaženog i stigavši izrecitova ove stihove:

"Koje poslove je obavio,
    monah u šumi sala stabala?
Sam u divljini,
    u čemu to Gotama
        nalazi užitak?"

[Buda:]

Ja posla nemam
da obavljam u ovoj šumi.
Šumu beskrajnog tumaranja
    ja posekoh
    u korenu.
Iako u šumi, za mene
    šume nema,
    žaoke patnje nema.
Uživam u samoći,
    a nezadovoljstvo odbacih.

Kada ovo bi izrečeno, braman Navakammika Bharadvaja reče Blaženom: "Izvanredno, učitelju Gotamo! Izvanredno! Na više načina je učitelj Gotama razjasnio dhammu – baš kao da je neko postavio kako treba nešto što je bilo okrenuto naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko se izgubio ili upalio svetiljku u mraku tako da oni što imaju oči mogu da vide. Uzimam učitelja Gotamu kao utočište, dhammu i monašku zajednicu. Neka me učitelj Gotama prihvati kao nezaređenog sledbenika koji je u njemu pronašao utočište od sada pa do kraja života."