Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN VII.6: Đata sutta

Samyutta nikāya VII.6

Đata sutta
Čvor


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Ovako sam čuo. Jednom je prilikom Blaženi boravio u Sāvatthiju. I tada braman Đata ("Čvor") Bharadvađa otide do Blaženog i, stigavši, razmeni učtive pozdrave sa njim. Pošto su razmenili prijateljske pozdrave i učtivosti, sede on sa strane. Dok je tako sedeo obrati se on Blaženom stihovima:

Čvor iznutra,
čvor spolja,
ljudi su svezani
u čvor.
Gotama, pitam te ovo:
ko može taj čvor razvezati?

[Buda:]

Onaj ko je ustaljen u vrlini,
razborit,
ko razvija uvid i svoj um,
monah marljiv, pronicljiv:
on može taj čvor razvezati.

Oni čiji su strast,
odbojnost,
i neznanje
nestali,
Arahanti, čije su nečistoće nestale:
za njih je taj čvor razvezan.

Kada ime i lik,
zajedno sa opažanjem
kontakta i oblika,
potpuno nestanu, bez traga:
tada je i taj čvor
presečen.

Kada ovo bi izrečeno, Đata Bharadvađa reče Blaženom: "Izvanredno, poštovani gospodine! Izvanredno! Baš kao da je neko postavio kako treba nešto što je bilo okrenuto naglavce, otkrio nešto što je bilo skriveno, pokazao put onome ko se izgubio ili upalio svetiljku u mraku tako da oni što imaju oči mogu da vide, isto tako je Blaženi – na više načina – učinio Dhammu jasnom. Uzimam Blaženog kao utočište, Dhammu i monašku zajednicu kao utočošte. Neka me učitelj Gotama prihvati kao monaha, neka me primi u monašku zajednicu."

Tada braman Đata Bharadvađa primi zaređenje u prisustvu Blaženog. I nedugo posle zaređenja — boraveći u osami, sam, pažljiv, marljiv i odlučan — ubrzo dostiže i ostade na cilju svetačkog života, zbog kojeg mnogi plemenitog roda odlaze u beskućnike, znajući ga i shvatajući ovde i sada. Tako je i on znao: "Nema više preporađanja, proživljen je svetački život, zadatak je obavljen. Nema ništa više da se učini." I tako poštovani Bharadvađa postade jedan od arahanta.