Theravāda budističko društvo

SN XII.10: Gotama sutta

Samyutta nikāya XII.10

Gotama sutta
Gotama


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


(I Nastanak)

"Monasi, pre svog prosvetljenja, dok sam još bio bodhisatta, još ne potpuno prosvetljen, javila mi se ova misao: 'Avaj, ovaj svet je u nevolji, po tome što se rađa, stari i umire, nestaje i ponovo se rađa, pa ipak ne vidi put bega iz te patnje [predvođene] starošću i smrću. Kada će biti uočen taj put bega iz ove patnje [predvođene] starošću i smrću?"

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad starost i smrt postoje? Čime su starost i smrt uslovljeni?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoji rođenje, tada i starost i smrt nastaju; starost i smrt imaju rođenje kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad rođenje postoji? Čime je rođenje uslovljeno?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoji postojanje, tada i rođenje nastaje; rođenje ima postojanje kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad postojanje postoji? Čime je postojanje uslovljeno?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoji vezivanje, tada i postojanje nastaje; postojanje ima vezivanje kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad vezivanje postoji? Čime je vezivanje uslovljeno?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoji žudnja, tada i vezivanje nastaje; vezivanje ima žudnju kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad žudnja postoji? Čime je žudnja uslovljena?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoji osećaj, tada i žudnja nastaje; žudnja ima osećaj kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad osećaj postoji? Čime je osećaj uslovljen?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoji kontakt, tada i osećaj nastaje; osećaj ima kontakt kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad kontakt postoji? Čime je kontakt uslovljen?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoji šest područja čula, tada i kontakt nastaje; kontakt ima šest područja čula kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad šest područja čula postoji? Čime je šest područja čula uslovljeno?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoji ime-i-lik, tada i šest područja čula nastaje; šest područja čula ima ime-i-lik kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad ime-i-lik postoji? Čime je ime-i-lik uslovljen?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoji svest, tada i ime-i-lik nastaje; ime-i-lik ima svest kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad svest postoji? Čime je svest uslovljena?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoje izrazi volje, tada i svest nastaje; svest ima izraze volje kao svoj uslov.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još postoji kad izrazi volje postoje? Čime su izrazi volje uslovljeni?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada postoj neznanje, tada i izrazi volje nastaju; izrazi volje imaju neznanje kao svoj uslov.'

Tako, sa neznanjem kao uslovom, izrazi volje [nastaju]; sa izrazima volje kao uslovom, , svest… To je poreklo čitavog ovog okeana patnje.

"Nastanak, nastanak — takva se, monasi, u pogledu stvari koje još ne čuh do tada, javi u meni vizija (cakkhu), znanje (ñāna), mudrost (paññā), istinsko znanje (vijjā) i svetlost (āloka) "

(II Nestanak)

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad starost i smrt ne postoje? Sa nestankom čega i starost i smrt nestaju?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema rođenja, tada i starosti i smrti nema; sa nestankom rođenja i starost i smrt nestaju.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad rođenje ne postoji? Sa nestankom čega i rođenje nestaje?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema postojanja, tada i rođenja nema; sa nestankom postojanja i rođenje nestaje.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad postojanje ne postoji? Sa nestankom čega i postojanje nestaje?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema vezivanja, tada i postojanja nema; sa nestankom vezivanja i postojanje nestaje.'

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad vezivanje ne postoji? Sa nestankom čega i vezivanje nestaje?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema žudnje, tada i vezivanja nema; sa nestankom žudnje i vezivanje nestaje.

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad žudnja ne postoji? Sa nestankom čega i žudnja nestaje?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema osećaja, tada i žudnje nema; sa nestankom osećaja i žudnja nestaje.

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad osećaj ne postoji? Sa nestankom čega i osećaj nestaje?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema kontakta, tada i osećaja nema; sa nestankom kontakta i osećaj nestaje.

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad kontakt ne postoji? Sa nestankom čega i kontakt nestaje?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema šest područja čula, tada i kontakta nema; sa nestankom šest područja čula i kontakt nestaje.

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad šest područja čula ne postoji? Sa nestankom čega i šest područja čula nestaje?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema imena-i-lika, tada i šest područja čula nema; sa nestankom imena-i-lika i šest područja čula nestaje.

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad ime-i-lik ne postoji? Sa nestankom čega i ime-i-lik nestaje?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema svesti, tada i imena-i-lika nema; sa nestankom svesti i ime-i-lik nestaje.

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad svest ne postoji? Sa nestankom čega i svest nestaje?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema izraza volje, tada i svesti nema; sa nestankom izraza volje i svest nestaje.

Onda mi se, monasi, javila ova misao. 'Šta još ne postoji kad izrazi volje ne postoji? Sa nestankom čega i izrazi volje nestaju?' Onda, monasi, zahvaljujući pomnom razmatranju, u meni se javila mudrost: 'Kada nema neznanja, tada i izraza volje nema; sa nestankom neznanja i izrazi volje nestaju.

Tako, sa potpunim nestankom neznanja sledi i nestanak izraza volje; sa nestankom izraza volje nestanak svesti… Tako nestaje čitav ovaj okean patnje.

"Nestanak, nestanak — takva se, monasi, u pogledu stvari koje još ne čuh do tada, javi u meni vizija, znanje, mudrost, istinsko znanje i svetlost."