Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.14: Dutiya samanabrāhmana sutta

Samyutta nikāya XII.14

Dutiya samanabrāhmana sutta
Drugi govor o asketama i bramanima


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Savatthiju.

"Monasi, što se tiče asketa i bramana koji ne razumeju te stvari, nastanak tih stvari, prestanak tih stvari i put koji vodi do prestanka tih stvari: šta su te stvari koji oni ne razumeju, čiji nastanak oni ne razumeju, čiji prestanak oni ne razumeju i čiji put koji vodi do njihovog prestanka ne razumeju?

Oni ne razumeju starost-i-smrt, njen nastanak, njen prestanak i put koji vodi do njenog prestanka. Oni ne razumeju rođenje… postojanje… vezivanje… žudnju… osećaj… kontakt… šest područja čula… ime-i-lik… svest… izraze volje, njihov nastanak, njihov prestanak i put koji vodi do njihovog prestanka. To su stvari koje oni ne razumeju, ćiji nastanak ne razumeju, čiji prestanak ne razumeju i čiji put koji vodi do prestanka tih stvari ne razumeju.

Njih ja ne smatram asketama među asketama, niti bramanima među bramanima; ti poštovani ne uspevaju da upravo u ovom životu, razumevši sami za sebe neposrednim znanjem, stignu i borave na cilju asketskog života ili na cilju bramanskog života.

Ali, monasi, oni askete i bramani koji razumeju starost-i-smrt, njen nastanak, njen prestanak i put koji vodi do njenog prestanka, koji razumeju rođenje… postojanje… vezivanje… žudnju… osećaj… kontakt… šest područja čula… ime-i-lik… svest… izraze volje, njihov nastanak, njihov prestanak i put koji vodi do njihovog prestanka: njih ja smatram asketama među asketama, bramanima među bramanima; ti poštovani uspevaju da upravo u ovom životu, razumevši sami za sebe neposrednim znanjem, stignu i borave na cilju asketskog života ili na cilju bramanskog života.

Ali, monasi, što se tiče asketa i bramana koji razumeju te stvari, nastanak tih stvari, prestanak tih stvari i put koji vodi do prestanka tih stvari: šta su te stvari koji oni razumeju, čiji nastanak oni razumeju, čiji prestanak oni razumeju i čiji put koji vodi do njihovog prestanka razumeju?

Oni razumeju starost-i-smrt, njen nastanak, njen prestanak i put koji vodi do njenog prestanka. Oni razumeju rođenje… postojanje… vezivanje… žudnju… osećaj… kontakt… šest područja čula… ime-i-lik… svest… izraze volje, njihov nastanak, njihov prestanak i put koji vodi do njihovog prestanka. To su stvari koje oni razumeju, ćiji nastanak razumeju, čiji prestanak razumeju i čiji put koji vodi do prestanka tih stvari razumeju.

Njih ja smatram asketama među asketama, bramanima među bramanima; ti poštovani uspevaju da upravo u ovom životu, razumevši sami za sebe neposrednim znanjem, stignu i borave na cilju asketskog života ili na cilju bramanskog života.