Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.16: Dhammakathika sutta

Samyutta nikāya XII.16

Dhammakathika sutta
Onaj ko objavljuje Dhammu


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Savatthiju.

Tada jedan monah otide do Blaženog, pokloni mu se, sede sa strane i reče: "Poštovani gospodine, kaže se 'Onaj koji objavljuje Dhammu, onaj koji objavljuje Dhammu'. Na koji način, poštovani gospodine, neko postaje onaj koji objavljuje Dhammu?"

"Monaše, ako neko podučava Dhammu radi podsticanja gađenja prema starosti-i-smrti, radi njezinog iščezavanja i prestanka, takav je pogodan da se nazove monahom koji objavljuje Dhammu. Ako neko vežba radi podsticanja gađenja prema starosti-i-smrti, radi njezinog iščezavanja i prestanka, takav je pogodan da se nazove monahom koji vežba u skladu sa Dhammom. Ako je, zahvaljujući gađenju prema starosti-i-smrti, zahvaljujući njezinom iščezavanju i prestanku, neko oslobođen putem nevezivanja, taj je pogodan da se nazove monahom koji je dostigao nibbanu upravo u ovom životu.

Monaše, ako neko podučava Dhammu radi podsticanja gađenja prema rođenju… radi podsticanja gađenja prema neznanju, radi njegovog iščezavanja i prestanka, takav je pogodan da se nazove monahom koji objavljuje Dhammu. Ako neko vežba radi podsticanja gađenja prema neznanju, radi njegovog iščezavanja i prestanka, takav je pogodan da se nazove monahom koji vežba u skladu sa Dhammom. Ako je, zahvaljujući gađenju prema neznanju, zahvaljujući njegovom iščezavanju i prestanku, neko oslobođen putem nevezivanja, taj je pogodan da se nazove monahom koji je dostigao nibbanu upravo u ovom životu.