Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.19: Bala-pandita sutta

Samyutta nikāya XII.19

Bala-pandita sutta
Budala i mudrac


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Boraveći u Sāvatthiju… "Kada  je budala ometen neznanjem i sputan željom, na osnovu toga nastaje ovo telo. Postoji to telo i spoljašnje ime-i-lik. Zatim, oslanjajući se na tu dvojnost, nastaje kontakt šest čula. Pogođen time, bilo kojim od tih šest, budala postaje osetljiv na zadovoljstvo i bol.

Kada  je mudrac ometen neznanjem i sputan željom, na osnovu toga nastaje ovo telo. Postoji to telo i spoljašnje ime-i-lik. Zatim, oslanjajući se na tu dvojnost, nastaje kontakt šest čula. Pogođen time, bilo kojim od tih šest, budala postaje osetljiv na zadovoljstvo i bol.

Pa u čemu je razlika, kakva osobina deli mudraca i budalu?"

"Za nas, gospodine, ovo učenje ima Blaženog kao svoj koren, svog vodiča i svoje utočište. Bilo bi dobro ako bi Blaženi lično izložio značenje svoje tvrdnje. Saslušavši ga od Blaženog monasi će ga zapamtiti."

"U tom slučaju, monasi, slušajte i obratite pažnju. Govoriću vam."

"Kako vi kažete, gospodine", odgovoriše monasi.

A Blaženi reče: "Neznanje kojim je budala ometena, želja kojom je sputana i čiji je telo rezultat:  to neznanje budala nije napustila, ta želja nije uništena. Zašto? Budala nije praktikovala svetački život za potpuno iskorenjivanje patnje. Otuda, posle raspada tela, posle smrti, ona juri u [novo] telo. Jureći za telom, ona nije do kraja oslobođena rađanja, starenja, smrti, žalosti, naricanja, bola, nespokojstva i očaja. Kažem vam, ona nije sasvim oslobođena strepnje i patnje.

Neznanje kojim je budala ometena, želja kojom je sputana i čiji je telo rezultat:  to neznanje mudrac je napustio, ta želja je uništena. Zašto? Mudrac je praktikovao svetački život za potpuno iskorenjivanje patnje. Otuda, posle raspada tela, posle smrti, on ne juri u [novo] telo. Ne jureći za telom, on je do kraja oslobođena rađanja, starenja, smrti, žalosti, naricanja, bola, nespokojstva i očaja. Kažem vam, ona je sasvim oslobođena strepnje i patnje.