Theravāda budistička zajednica u Srbiji

Samyutta nikāya 12:20

Paććaya sutta
Nužni preduslovi

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


U Savatthiju.

“Monasi, podučiću vas uslovljenom nastanku (pattićća samuppada) i onom što na taj način nastaje. Dobro slušajte i zapamtite šta ću vam reći.”

“Da, poštovani gospodine”, odgovoriše monasi. A Blaženi ovako nastavi:

“A šta je to, monasi, uslovljeni nastanak? ‘Sa rođenjem  kao uslovom, starost i smrt nastaju’; Bez obzira da li se u svetu pojavljuju Tathagate ili se ne pojavljuju, taj elemenat još uvek postoji, to je stabilnost Dhamme, nepromenljivi tok Dhamme, specifična uslovljenost. [1] Tathagata se budi za tu činjenicu i prevladava je. Kad je to učinio, on je objašnjava, podučava, objavljuje, učvršćuje, otkriva, analizira, razrađuje. I kaže: ‘Vidite li, monasi! Sa rođenjem kao uslovom, starost i smrt nastaju.’

‘Sa nastankom kao uslovom, rođenje… Sa vezivanjem kao uslovom, nastanak… Sa žudnjom kao uslovom, vezivanje… Sa osećajem kao uslovom, žudnja… Sa kontaktom kao uslovom, osećaj… Sa šest područja čula kao uslovom, kontakt… Sa imenom-i-likom kao uslovom, šest područja čula… Sa svešću kao uslovom, ime-i-lik… Sa mentalnim obrascima kao uslovom, svest… Sa neznanjem kao uslovom, mentalni obrasci’. Bez obzira da li se u svetu pojavljuju Tathagate ili se ne pojavljuju, taj poredak postoji, ta stabilnost pojava, pravilni obrazac pojava ili specifična uslovljenost. A Tathagata je otkriva i razume. Pošto ju je otkrio i razumeo, on na nju ukazuje, objašnjava je, izlaže, učvršćuje, tumači i razrađuje. I onda kaže: ‘Vidi, monasi! Sa neznanjem kao uslovom, mentalni obrasci nastaju.’

I tako, monasi, ono što je ovdje istinito, neizmenjivo, a ne drugačije, ta posebna uzročnost: to se zove uslovljenim nastankom.

A šta je to, monasi, što na takav način nastaje? Starost–i–smrt su nepostojani, uslovljeni, uzročno nastali, podložni propadanju, gubljenju, laganom odumiranju, nestanku. Rođenje je nepostojano… nastanak je nepostojan… vezivanje je nepostojano… žudnja je nepostojana… osećaj je nepostojan… kontakt je nepostojan… šest područja čula je nepostojano… ime-i-lik su nepostojani… svest je nepostojana… mentalni obrasci su nepostojani… neznanje je nepostojano, uslovljeno, uzročno nastalo, podložno propadanju, gubljenju, laganom odumiranju, nestanku. To se, monasi, uslovljeni nastanak.

Kada je, monasi, plemeniti učenik jasno video, sa pravom mudrošću, onako kako jeste, taj uslovljeni nastanak i to što na takav način nastaje, nemoguće je da će se vraćati u prošlost, razmišljajući: ‘Jesam li ja živeo u prošlosti? Ili nisam živeo u prošlosti? Šta sam ja bio u prošlom životu? Kakav sam bio u prošlom životu? Ako sam bio takav, gde sam živeo?’ Ili da će ići u budućnost, razmišljajući: ‘Hoću li živeti i u budućnosti? Ili neću imati budući život? Šta ću biti u budućem životu? Kakav ću biti u budućem životu? Ako ću biti takav, gde ću živeti?” Ili da će biti zbunjen u pogledu neposredne sadašnjosti: “Da li ja postojim? Ili ne postojim? Šta sam ja? Kakav sam ja? Otkud je ovo biće nastalo? Kuda ide?’

A što je razlog da je to nemoguće? To, monasi, što je plemeniti učenik jasno video, sa pravom mudrošću, onako kako jeste, taj uslovljeni nastanak i to što na takav način nastaje.


Beleška

[1] “Thitāva sā dhātu dhammatthitatā dhammaniyāmatā idappaććayatā“. Komentar za SN: Taj element (sā dhātu), prava priroda ovih uslova (paććayasabhāva), još uvek postoji; nikada se ne događa d arođenje nije uslov za starost i smrt. I sa dva sledeća termina se sugeriše samo uslov. Jer uslovljeno nastali fenomeni postoje zbog uslova (paććayena hi paććayauppannā dhammā titthanti); zbog toga je sam uslov nazvan “stabilnost Dhamme” (dhammatthitatā). Taj uslov fiksira (ili određuje) fenomen koji od njega zavisi (paććayo dhamme niyameti); zbog toga je nazvan “nepromenljivi tok Dhamme” (dhammaniyāmatā). “Specifična uslovljenost” (idappaććayatā) jeste skup specifičnih uslova za starost i smrt itd. [Natrag]