Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.25: Bhumiđa sutta

Samyutta nikāya XII.25

Bhumiđa sutta
Govor Bhumiđi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju.

Poštovani Bhumiđa, ustavši iz osame jednog kasnog popodneva, otide do poštovanog Sāriputte. Pošto je stigao, razmeni on učtive pozdrave sa njim. Pošto su razmenili prijateljske pozdrave i učtivosti, sede on sa strane. I dok je tako sedeo, obrati se on poštovanom Sāriputti: "Prijatelju Sāriputta, ima monaha i asketa, učitelja kamme, koji objavljuju da svako sam sebi stvara zadovoljstvo i bol. Ima drugih monaha i asketa, učitelja kamme, koji objavljuju da nam zadovoljstvo i bol stvaraju drugi. Ima, zatim, monaha i asketa, učitelja kamme, koji objavljuju da zadovoljstvo i bol pravimo sami, a da ih stvaraju i drugi. A ima, pak i onih monaha i asketa, učitelja kamme, koji objavljuju da zadovoljstvo i bol ne pravimo ni mi sami, a ne stvaraju ih ni drugi, već da nastaju sami od sebe. U ovom slučaju, prijatelju Sāriputta, kakvo je učenje Blaženog? Čemu on podučava? Na koji način bi moj odgovor na ovo pitanje bio u skladu sa onim što je rekao Blaženi, bez njegovog pogrešnog tumačenja, u skladu sa Dhammom, tako da ne bude podložan kritici onih čije je razmišljanje u skladu Dhammom?"

"Blaženi je rekao, prijatelju, da zadovoljstvo i bol nastaju sa razlogom. Kojim razlogom? Razlog nastanka je kontakt. Onaj ko tako govori čini to u skladu sa onim što je i Blaženi rekao, ne bi ga pogrešno tumačio, govorio bi u skladu sa Dhammom, tako da nije podložan kritici onih čije je razmišljanje u skladu Dhammom.

Koji god monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da svako sam sebi stvara zadovoljstvo i bol, čak i on je zavistan od kontakta. Koji god monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da nam zadovoljstvo i bol stvaraju drugi, čak i on je zavistan od kontakta. Koji god monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da zadovoljstvo i bol pravimo sami, a da ih stvaraju i drugi, čak i on je zavistan od kontakta. Koji god monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da zadovoljstvo i bol ne pravimo ni mi sami, a ne stvaraju ih ni drugi, već da nastaju sami od sebe, čak i on je zavistan od kontakta.

Da bilo koji monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da svako sam sebi stvara zadovoljstvo i bol, bude osetljiv na zadovoljstvo i bol drugačije nego kroz kontakt, to je nemoguće. Da bilo koji monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da nam zadovoljstvo i bol stvaraju drugi … da zadovoljstvo i bol pravimo sami, a da ih stvaraju i drugi… da zadovoljstvo i bol ne pravimo ni mi sami, a ne stvaraju ih ni drugi, već da nastaju sami od sebe, bude osetljiv na zadovoljstvo i bol drugačije nego kroz kontakt, to je nemoguće."

I dogodilo se da je poštovani Ānanda čuo razgovor između poštovanog Sāriputte i poštovanog Bhumiđe. Onda on ode do Blaženoga i, stigavši i poklonivši mu se, sede sa strane. Dok je tako sedeo sa strane, prepriča on čitav razgovor Blaženome.

[Blaženi reče] "Odlično, Ānanda, odlično. Onaj ko ispravno odgovara odgovorio bi isto što i Sāriputta.

Rekao sam, Ānanda, da zadovoljstvo i bol nastaju sa razlogom. Kojim razlogom? Razlog nastanka je kontakt. Onaj ko tako govori čini to u skladu sa onim što sam rekao, ne bi me pogrešno tumačio, govorio bi u skladu sa Dhammom, tako da nije podložan kritici onih čije je razmišljanje u skladu Dhammom.

Koji god monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da svako sam sebi stvara zadovoljstvo i bol, čak i on je zavistan od kontakta. Koji god monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da nam zadovoljstvo i bol stvaraju drugi… da zadovoljstvo i bol pravimo sami, a da ih stvaraju i drugi… da zadovoljstvo i bol ne pravimo ni mi sami, a ne stvaraju ih ni drugi, već da nastaju sami od sebe, čak i on je zavistan od kontakta.

Da bilo koji monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da svako sam sebi stvara zadovoljstvo i bol, bude osetljiv na zadovoljstvo i bol drugačije nego kroz kontakt, to je nemoguće. Da bilo koji monah i asketa, učitelj kamme, koji objavljuje da nam zadovoljstvo i bol stvaraju drugi … da zadovoljstvo i bol pravimo sami, a da ih stvaraju i drugi… da zadovoljstvo i bol ne pravimo ni mi sami, a ne stvaraju ih ni drugi, već da nastaju sami od sebe, bude osetljiv na zadovoljstvo i bol drugačije nego kroz kontakt, to je nemoguće.

Kada postoji telo, zadovoljstvo i bol nastaju u nama, s namerom za telesnom akcijom kao uzrokom; ili kada postoji govor, zadovoljstvo i bol nastaju u nama, s namerom za verbalnom akcijom kao uzrokom; ili kada postoji misao, zadovoljstvo i bol nastaju u nama, s namerom za misaonom akcijom kao uzrokom;

Uz neznanje kao neophodan uslov, tada ili po sopstvenom nahođenju stvaramo telesne oblike na osnovu kojih zadovoljstvo i bol nastaju  u nama, ili zbog drugih stvaramo telesne oblike na osnovu kojih zadovoljstvo i bol nastaju u nama. Bilo da smo pažljivi, stvaramo telesne oblike na osnovu kojih zadovoljstvo i bol nastaju  u nama, bilo da smo nepažljivi, stvaramo telesne oblike na osnovu kojih zadovoljstvo i bol nastaju  u nama (Slično sa produktima govora i mišljenja)

Dakle, u sve ove stvari upleteno je neznanje. Tek sa potpunim iskorenjivanjem i nestankom upravo tog neznanja prestaje da postoji i [osećaj] tela, na osnovu kojeg zadovoljstvo i bol nastaju u nama. Prestaje da postoji govor… um, na osnovu kojeg zadovoljstvo i bol nastaju u nama. Tada više ne postoji polje, mesto, dimenzija ili stvar na osnovu koje zadovoljstvo i bol nastaju u nama.