Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.27: Paććaya sutta

Samyutta nikāya XII.27

Paććaya sutta
Nužni preduslovi


Prevod sa pālija Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Sa neznanjem kao uzrokom, monasi, [nastaju] mentalni obrasci; sa mentalnim obrascima kao uzrokom svest… To je poreklo čitavog ovog okeana patnje.

A šta su to, monasi, starost-i-smrt? Svako starenje, oronulost, slomljenost, sede vlasi, bore, opadanje životne vitalnosti, opadanje sposobnosti različitih bića u ovoj ili onoj grupi bića, to se naziva starenje. Svako preminuće, umiranje, slom, nestajanje, smrt, okončanje životnog veka, razlaganje sastojaka tela, raspadanje tela, prekid života različitih bića u ovoj ili onoj grupi bića, to se naziva smrću. Ovakvo propadanje i nestanak se zajedno nazivaju starost-i-smrt. Sa nastankom rođenja i starost-i-smrt nastaju; sa nestankom rođenja i starost-i-smrt nestaju. Samo taj Plemeniti osmostruki put je staza koja vodi ka nestanku starosti-i-smrti i to: ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija.

A šta je to, monasi, rođenje?… nastanak?… vezivanje?… žudnja?… osećaj?… kontakt?… šest područja čula?… ime-i-lik?… svest?…

A šta su to, monasi, voljni obrasci (sankhārā)? Postoji ove tri vrste voljnih obrazaca: telesni voljni obrasci, verbalni voljni obrasci, mentalni voljni obrasci. Sa nastankom neznanja nastaju i voljni obrasci. Sa nestankom neznanja nestaju i voljni obrasci. Samo taj Plemeniti osmostruki put je staza koja vodi ka nestanku voljnih obrazaca i to: ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.

Monasi, kada plemeniti učenik ovako razume uzrok, tako razume nastanak uzroka, tako razume nestanak uzroka, tako razume put koji vodi do nestanka uzroka, on se tada naziva plemenitim učenikom koji je usavršen u razumevanju, koji je usavršen u viđenju, koji se dosegao ovu istinitu Dhammu, koji vidi ovu istinitu Dhammu, koji poseduje znanje učitelja, istinsko znanje učitelja, koji je ušao u tok Dhamme, oplemenjen prodornom mudrošću, onaj koji stoji pravo pred vratima Dhamme.