Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.28: Bhikkhu sutta

Samyutta nikāya XII.28

Bhikkhu sutta
Nužni preduslovi


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, monah razume starost-i-smrt, njihov nastanak, njihov nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka. On razume rođenje… postojanje… vezivanje… žudnju… osećaj… kontakt… šest područja čula… ime-i-oblik… svest… voljne obrasce (sankhārā), njihov nastanak, njihov nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka.

A šta su to, monasi, starost-i-smrt? Svako starenje, oronulost, slomljenost, sede vlasi, bore, opadanje životne vitalnosti, opadanje sposobnosti različitih bića u ovoj ili onoj grupi bića, to se naziva starenje. Svako preminuće, umiranje, slom, nestajanje, smrt, okončanje životnog veka, razlaganje sastojaka tela, raspadanje tela, prekid života različitih bića u ovoj ili onoj grupi bića, to se naziva smrću. Ovakvo propadanje i nestanak se zajedno nazivaju starost-i-smrt. Sa nastankom rođenja i starost-i-smrt nastaju; sa nestankom rođenja i starost-i-smrt nestaju. Samo taj Plemeniti osmostruki put je staza koja vodi ka nestanku starosti-i-smrti i to: ispravno razumevanje, ispravna namera, ispravan govor, ispravno delovanje, ispravan način života, ispravan napor, ispravna svesnost i ispravna koncentracija.

A šta je to, monasi, rođenje?… nastanak?… vezivanje?… žudnja?… osećaj?… kontakt?… šest područja čula?… ime-i-lik?… svest?…

A šta su to, monasi, voljni obrasci? Postoji ove tri vrste voljnih obrazaca: telesni voljni obrasci, verbalni voljni obrasci, mentalni voljni obrasci. Sa nastankom neznanja nastaju i voljni obrasci. Sa nestankom neznanja nestaju i voljni obrasci. Samo taj Plemeniti osmostruki put je staza koja vodi ka nestanku voljnih obrazaca i to: ispravno razumevanje… ispravna koncentracija.

Monasi, kada monah ovako razume starost-i-smrt, njihov nastanak i put koji vodi do njihovog nestanka; kada tako razume rođenje… postojanje… vezivanje… žudnju… osećaj… kontakt… šest područja čula… ime-i-oblik… svest… voljne obrasce, njihov nastanak, njihov nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka, on se tada naziva monahom koji je usavršen u razumevanju, usavršen u viđenju, koji se dosegao ovu istinitu Dhammu, koji vidi ovu istinitu Dhammu, poseduje znanje učitelja, istinsko znanje učitelja, koji je ušao u tok Dhamme, oplemenjen prodornom mudrošću, onaj koji stoji pravo pred vratima Dhamme."