Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.29: Samanabrāhmana sutta

Samyutta nikāya XII.29

Samanabrāhmana sutta
Askete i bramani (1)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, oni askete i bramani koji ne razumeju do kraja starost-i-smrt, njihov nastanak, njihov nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka, oni koji do kraja ne razumeju rođenje… postojanje… vezivanje… žudnju… osećaj… kontakt… šest područja čula… ime-i-oblik… svest… voljne obrasce (sankhārā), njihov nastanak, njihove nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka: te ja ne smatram da su askete među asketama ili bramani među bramanima, ti poštovani ne uspevaju da upravo u ovom životu, razumevši sami za sebe neposrednim znanjem, stignu i borave na cilju asketskog života ili na cilju bramanskog života.

Ali, monasi, oni askete i bramani koji razumeju do kraja starost-i-smrt, njihov nastanak, njihov nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka, oni koji do kraja ne razumeju rođenje… voljne obrasce, njihov nastanak, njihove nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka: te ja smatram da su askete među asketama ili bramani među bramanima, ti poštovani uspevaju da upravo u ovom životu, razumevši sami za sebe neposrednim znanjem, stignu i borave na cilju asketskog života ili na cilju bramanskog života.