Theravāda budističko društvo

SN XII.3: Patipadā sutta

Samyutta nikāya XII.3

Patipadā sutta
Put


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Savatthiju… "Monasi, podučiću vas pogrešnom putu i ispravnom putu. Poslušajte i dobro pazite, a ja ću vam govoriti."

"Da, poštovani gospodine", odgovoriše monasi. Onda Blaženi ovako reče:

"Šta je to, monasi, pogrešan put? Sa neznanjem (aviđđā) kao uslovom, monasi, [nastaju] izrazi volje; sa izrazima volje kao uslovom svest… To je poreklo čitavog ovog okeana patnje. To se, monasi, naziva pogrešnim putem.

A šta je to, monasi, ispravan put? Sa potpunim nestankom neznanja sledi i nestanak izraza volje; sa nestankom izraza volje nestanak svesti… Tako nestaje čitav ovaj okean patnje. To se, monasi, naziva ispravnim putem.