Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.30: Dutiya samanabrāhmana sutta

Samyutta nikāya XII.30

Dutiya samanabrāhmana sutta
Askete i bramani
(2)


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Kraj Sāvatthija.

"Monasi, što se tiče onih asketa i bramana koji ne razumeju starost-i-smrt, njihov nastanak, njihov nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka: za njih je nemoguće da će boraviti nadišavši starost-i-smrt. Što se tiče onih asketa i bramana koji ne razumeju rođenje… postojanje… vezivanje… žudnju… osećaj… kontakt… šest područja čula… ime-i-oblik… svest… voljne obrasce (sankhārā), njihov nastanak, njihove nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka: za njih je nemoguće da će boraviti nadišavši voljne obrasce.

Ali, monasi, što se tiče onih asketa i bramana koji razumeju starost-i-smrt, njihov nastanak, njihov nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka: za njih je moguće da će boraviti nadišavši starost-i-smrt. Što se tiče onih asketa i bramana koji razumeju rođenje… postojanje… vezivanje… žudnju… osećaj… kontakt… šest područja čula… ime-i-oblik… svest… voljne obrasce, njihov nastanak, njihove nestanak i put koji vodi do njihovog nestanka: za njih je moguće da će boraviti nadišavši voljne obrasce.