Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.44: Loka sutta

Samyutta nikāya XII.44

Loka sutta
Ovaj svet


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio pokraj Sāvatthija. Tu se on obrati monasima: "Podučiću vas kako ovaj svet nastaje i kako ovaj svet prestaje. Poslušajte i dobro pazite šta vam govorim."

"Kako vi kažete, gospodine," odgovoriše monasi Blaženome.

I Blaženi reče: "Kako ovaj svet nastaje? Na osnovu oka i oblika nastaje svest o viđenom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt. Iz kontakta kao nužnog uslova nastaje osećaj. Iz osećaja kao nužnog uslova nastaje želja. Iz želje kao nužnog uslova nastaje vezivanje. Iz vezivanja kao nužnog uslova nastaje postojanje. Iz postojanja kao nužnog uslova nastaje rađanje. Iz rođenja kao nužnog uslova nastaje starost i smrt, jad, tuga, bol, nespokojstvo i očajanje. Tako nastaje ovaj svet.

Na osnovu uha i zvuka nastaje svest o čutom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt…Na osnovu nosa i mirisa nastaje svest o omirisanom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt… Na osnovu jezika i ukusa nastaje svest o ukusu. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt… Na osnovu tela i osećaja dodira nastaje svest o dodirnutom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt… Na osnovu razuma i ideja nastaje svest o shvaćenom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt. Iz kontakta kao nužnog uslova nastaje osećaj. Iz osećaja kao nužnog uslova nastaje želja. Iz želje kao nužnog uslova nastaje vezivanje. Iz vezivanja kao nužnog uslova nastaje postojanje. Iz postojanja kao nužnog uslova nastaje rađanje. Iz rođenja kao nužnog uslova nastaje starost i smrt, jad, tuga, bol, nespokojstvo i očajanje. Tako nastaje ovaj svet.

A kako prestaje ovaj svet? Na osnovu oka i oblika nastaje svest o viđenom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt. Iz kontakta kao nužnog uslova nastaje osećaj. Iz osećaja kao nužnog uslova nastaje želja. Ali sa potpunim iskorenjivanjem i prestankom upravo te želje prestaje i vezivanje. Sa prestankom vezivanja prestaje i postojanje. Sa prestankom postojanja prestaje i rađanje. Sa prestankom rađanja prestaju i starost i smrt, jad, tuga, bol, nespokojstvo i očajanje. Tako nestaje čitava ta gomila nespokojstva i patnje. Tako prestaje ovaj svet.

Na osnovu uha i zvuka nastaje svest o čutom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt… Na osnovu nosa i mirisa nastaje svest o omirisanom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt… Na osnovu jezika i ukusa nastaje svest o ukusu. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt… Na osnovu tela i osećaja dodira nastaje svest o dodirnutom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt… Na osnovu razuma i ideja nastaje svest o shvaćenom. Kad se ovo troje nađe na okupu nastaje kontakt. Iz kontakta kao nužnog uslova nastaje osećaj. Iz osećaja kao nužnog uslova nastaje želja. Ali sa potpunim iskorenjivanjem i prestankom upravo te želje prestaje i vezivanje. Sa prestankom vezivanja prestaje i postojanje. Sa prestankom postojanja prestaje i rađanje. Sa prestankom rađanja prestaju i starost i smrt, jad, tuga, bol, nespokojstvo i očajanje. Tako nestaje čitava ta gomila nespokojstva i patnje. Tako prestaje ovaj svet."