Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.48: Lokayatika sutta

Samyutta nikāya XII.48

Lokayatika sutta
Kosmolog

Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme


Jednom je prilikom Blaženi boravio pokraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u hramu manastira Anāthapindike. Tada jedan braman kosmolog [1] otide do Blaženoga i, stigavši, izmeni sa njim učtive pozdrave. Pošto su razmenili prijateljske pozdrave i učtivosti, sede on sa strane. Dok je tako sedeo, reče on Blaženome: “Dakle, učitelju Gotama, da li sve [2] postoji?”

“‘Sve postoji’ jeste osnovni oblik kosmologije, bramanu.”

“Onda, učitelju Gotama, da li sve ne postoji?”

“‘Sve ne postoji’ jeste drugi oblik kosmologije.”

“Onda da li je sve Jedno?”

“‘Sve je Jedno’ je treći oblik kosmologije, bramanu.”

“Onda je li sve Mnoštvo?”

“‘Sve je Mnoštvo’ je četvrti oblik kosmologije, bramanu. Izbegavajući ta dva ekstrema, Tathāgata podučava dhammu kao srednji put: Iz neznanja kao neophodnog uslova nastaju izrazi volje.
Iz izraza volje kao neophodnog uslova nastaje svest.
Iz svesti kao neophodnog uslova nastaje ime-i-lik.
Iz imena-i-lika kao neophodnog uslova nastaju šest čula.
Iz šest čula kao neophodnog uslova nastaje kontakt.
Iz konatakta kao neophodnog uslova nastaje osećaj.
Iz osećaja kao neophodnog uslova nastaje želja.
Iz želje kao neophodnog uslova nastaje vezivanje.
Iz vezivanja kao neophodnog uslova nastaje bivanje
Iz bivanja kao neophodnog uslova nastaje rođenje.
Iz rođenja kao neophodnog uslova starost i smrt, žalost, bol, uznemirenost i očaj slede. Tako nastaje čitav ovaj okean nespokojstva i patnje.

Isto tako, iz potpunog iskorenjivanja i nestanka upravo tog neznanja nastaje nestanak izraza volje. Iz nestanka izraza volje nastaje nestanak svest. Iz nestanka svesti nastaje nestanak imena-i-lika. Iz nestanka imena-i-lika nastaje nestanak šest čula. Iz nestanka šest čula nastaje nestanak kontakta. Iz nestanka kontakta nastaje nestanak osećaja. Iz nestanka osećaja nastaje nestanak želje. Iz nestanka želje nastaje nestanak vezivanja. Iz nestanka vezivanja nastaje nestanak bivanja. Iz nestanka bivanja nastaje nestanak rođenja. Iz nestanka rođenja starost i smrt, žalost, bol, uznemirenost i očaj sasvim nestaju. Tako nestaje čitav ovaj okean nespokojstva i patnje.”

“Izvanredno, poštovani Gotamo! Izvanredno! Kao kada bi neko ispravio nešto što je dotle stajalo naglavce ili otkrio skriveno ili pokazao put zalutalome ili uneo svetiljku u tamu tako da oni koji imaju oči mogu da vide, isto tako je poštovani Gotama objasnio istinu na više načina. Zato uzimam utočište u njemu, dhammi i monaškoj zajednici. Neka me poštovani Gotama prihvati kao svog sledbenika koji, od danas pa do kraja života, pronađe svoje utočište!”


Beleške:

[1] Kosmološke (lokayata) filozofske škole su na osnovu onoga što su smatrale osnovnim principima fizičkog kosmosa formulisale svoja učenja o tome kako bi trebalo živeti. U današnje vreme one bi odgovarale onima koji svoju filozofiju zasnivaju na principima izvedenim is prirodnih nauka, kao što su evoluciona biologija ili kvantna fizika. Iako su se kosmolozi Indije Budinog vremena razlikovali po svom početnom principu, bili su skloni da taj početni princip — kakav god da je on bio — koriste kao argument za hedonizam kao najbolji prilaz životu. [Natrag]

[2] “Sve”. U vezi sa ovim pojmom SN XXXV.23 kaže: “Šta je Sve? Jednostavno, oko i oblici, uvo i zvuci, nos i mirisi, jezik i ukusi, telo i dodiri, um i ideje. To se naziva Sve. Svako ko bi rekao: ‘Odbacujući to Sve, opisaću drugo’, ako bi ga neko pitao šta bi tačno bila osnova za njegovu tvrdnju, ne bi mogao da objasni, štaviše bio bi doveden u škripac. A zašto? Jer sve drugo je neopisivo.” [Natrag]