Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XII.64: Atthi raga sutta

Samyutta nikāya XII.64

Atthi raga sutta
Tamo gde je strast


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je prilikom Blaženi boravio pokraj Sāvatthija, u Đetinom gaju, u hramu manastira Anāthapindike. I tu se on obrati monasima: "Postoje četiri vrste hrane za one koji su rođeni ili za one koji tek tragaju za mestom na kojem će se roditi. Koje četiri? Fizička hrana, gruba ili rafinirana; kontakt (između organa čula i objekta) kao druga, svest kao treća i izrazi volje kao četvrta. To su četiri vrste hrane za one koji su rođeni ili za one koji tek tragaju za mestom na kojem će se roditi."

Tamo gde su strast, ushićenje i želja za hranjenjem fizičkog tela, svest se tamo rađa i buja. Tamo gde se svest rađa i buja, ime-i-lik se javljaju. Tamo gde se ime-i-lik javljaju gomilaju se izrazi volje. Tamo gde se gomilaju izrazi volje, neizbežno je novo nastajanje u budućnosti. Tamo gde je novo nastajanje u budućnosti, tamo je i buduće rođenje, starost i smrt, zajedno sa tugom, bolom i očajem.

Tamo gde su strast, ushićenje i želja za sve novim kontaktima (između organa čula i objekta)…

Tamo gde su strast, ushićenje i želja za sve novom svešću…

Tamo gde su strast, ushićenje i želja za sve novim izrazima volje, svest se tamo rađa i buja. Tamo gde se svest rađa i buja, ime-i-lik se javljaju. Tamo gde se ime-i-lik javljaju gomilaju se izrazi volje. Tamo gde se gomilaju izrazi volje, neizbežno je novo nastajanje u budućnosti. Tamo gde je novo nastajanje u budućnosti, tamo je i buduće rođenje, starost i smrt, zajedno sa tugom, bolom i očajem.

Baš kao što će — kada postoji boja, žuti, indigo ili grimizni pigment — slikar naslikati ženu ili muškarca, do detalja, na dobro izglačanoj ploči ili zidu, ili na komadu platna; na isti način će, kada postoje strast, ushićenje i želja za hranjenjem fizičkog tela… za kontaktima… za svešćui… za izrazima volje, svest se tamo rađa i buja. Tamo gde se svest rađa i buja, ime-i-lik se javljaju. Tamo gde se ime-i-lik javljaju gomilaju se izrazi volje. Tamo gde se gomilaju izrazi volje, neizbežno je novo nastajanje u budućnosti. Tamo gde je novo nastajanje u budućnosti, tamo je i buduće rođenje, starost i smrt, zajedno sa tugom, bolom i očajem.

A tamo gde nema strasti za hranjenjem fizičkog tela, tamo gde nema ushićenja i želje, svest se tamo ne rađa i ne buja. Tamo gde se svest ne rađa i ne buja, ime-i-lik se ne javljaju. Tamo gde se ime-i-lik ne javljaju ne gomilaju se ni izrazi volje. Tamo gde se ne gomilaju izrazi volje, nema ni novog nastajanje u budućnosti. Tamo gde nema novog nastajanja u budućnosti, nema ni budućeg rođenja, starost i smrt, nema ni tuge, bola i očaja.

Tamo gde nema strasti za sve novim kontaktima…

Tamo gde nema strasti za sve novom svešću…

Tamo gde nema strasti za novim izrazima volje, tamo gde nema ushićenja i želje, svest se tamo ne rađa i ne buja. Tamo gde se svest ne rađa i ne buja, ime-i-lik se ne javljaju. Tamo gde se ime-i-lik ne javljaju ne gomilaju se ni izrazi volje. Tamo gde se ne gomilaju izrazi volje, nema ni novog nastajanje u budućnosti. Tamo gde nema novog nastajanja u budućnosti, nema ni budućeg rođenja, starosti i smrt, nema ni tuge, bola i očaja.

Baš kao kuća sa krovom ili dvorana sa krovom, koja ima prozore na sever, jug i istok. Kada sunce izlazi i njegov zrak uđe kroz prozor, na šta padne."

"Na zapadni zid, gospodine."

"A ako nema zapadnog zida, na šta padne?" 

"Na tlo, gospodine."

"A ako nema tla, na šta padne?"

"Na vodu, gospodine."

"A ako nema vode, na šta padne?"

"Ni na šta, gospodine."

"Na isti način, tamo gde nema strasti za hranjenjem fizičkog tela…za novim kontaktima… za novom svešću… za novim izrazima volje, tamo gde nema ushićenja i želje, svest tamo ni na šta ne pada i ne buja. Tamo gde svest ni na šta ne pada i ne buja, ime-i-lik se ne javljaju. Tamo gde se ime-i-lik ne javljaju ne gomilaju se ni izrazi volje. Tamo gde se ne gomilaju izrazi volje, nema ni novog nastajanje u budućnosti. Tamo gde nema novog nastajanja u budućnosti, nema ni budućeg rođenja, starost i smrt, nema ni tuge, bola i očaja."