Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XIII.8: Pokkharani sutta

Samyutta nikāya XIII.8

Pokkharani sutta
Jezero


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Blaženi je boravio kraj Sāvatthija: "Pretpostavite, monasi, da se isuši okean, potpuno ispari, sem dve ili tri kapi. Šta mislite? Šta bi bilo veće: voda u velikom okeanu koji je isušio, potpuno ispario ili dve ili tri kapi koje su ostale?"

"Gospodine, voda u okeanu koji je isušio, potpuno ispario bi bila mnogo veća. Dve ili tri kapi su skoro ništa. One nisu ni stoti, ni hiljaditi, ni stohiljaditi deo — te dve-tri kapi — kada se uporede sa vodom u okeanu koji je isušio, potpuno ispario."

"Na isti način, monasi, za sledbenika plemenitih koji je ispravnog uvida, za onoga ko je [ulaskom u struju] umakao bolu i patnji ono što je potpuno okončano i iskorenjeno je mnogo veće. Ono što preostaje da se proživi kroz još najviše sedam života je skoro ništa; to nije ni stoti, ni hiljaditi, ni stohiljaditi deo kada se uporedi sa prethodnim okeanom patnje. Tako je velika blagodet učvršćivanja u Dhammi, monasi. Tako je velika blagodet steći oko Dhamme."