Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XIV.11: Sattadhātu sutta

Samyutta nikāya XIV.11

Sattadhātu sutta
Sedam elemenata


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


U Sāvatthiju.

"Monasi, postoji sedam elemenata. Kojih sedam? Elemenat svetlosti, elemenat lepote, elemenat sfere beskrajnosti prostora, elemenat sfere beskrajnosti svesti, elemenat sfere ništavila, elemenat sfere ni-percepcije-ni-nepercepcije, element prestanak percepcije i osećaja. To su sedam elemenata. [1]

Kad ovo bi rečeno, neki monah upita Blaženog: "Poštovani gospodine, što se tiče elementa svetlosti… elementa prestanak percepcije i osećaja, u odnosu na šta su ti elementi definisani?"

"Monaše, elemenat svetlosti je definisan u odnosu na tamu. Elemenat lepote je definisan u odnosu na ružnoću. Elemenat sfere beskrajnosti prostora je definisan u odnosu na oblik. Elemenat sfere beskrajnosti svesti je definisan u odnosu na elemenat sfere beskrajnosti prostora. Elemenat sfere ništavila je definisan u odnosu na elemenat sfere beskrajnosti svesti. Elemenat sfere ni-percepcije-ni-nepercepcije je definisan u odnosu na elemenat sfere ništavila. Element prestanak percepcije i osećaja je definisan u odnosu na prestanak." [2]

"Ali, poštovani gospodine, što se tiče elementa svetlosti… elementa prestanak percepcije i osećaja, kako se dostizanje tih elemenata postiže?"

"Monaše, dostizanje elementa svetlosti, elementa lepote, elementa sfere beskrajnosti prostora, elementa sfere beskrajnosti svesti, elementa sfere ništavila postiže se kao meditativno postignuće sa percepcijom. Dostizanje elemente sfere ni-percepcije-ni-nepercepcije postiže se kao meditativno postignuće sa tragovima mentalnih obrazaca. [3] Dostizanje elementa prestanak percepcije i osećaja se postiže ko dostizanje prestanka."


Beleške (Bhikkhu Bodhi)

[1] Komentar za SN: elemenat svetlosti (ābhādhātu) jeste naziv za zadubljenje zajedno sa njegovim objektom, to jest svetlost (āloka) i zadubljenje nastalo posle pripremnog rada sa svetlošću kao kasinom (objektom). Elemenat lepote (subhadhātu) jeste samo zadubljenje zajedno sa njegovim objektom, to jest zadubljenje nastalo na osnovu lepe kasine. Ostali elementi su razumljivi sami po sebi. [Natrag]

[2] "Elemenat svetlosti je definisan u odnosu na tamu", jer tama je razgraničena (u suprotnosti sa) svetlošću, a svetlo tamom. Slično, ono što je ružno je razgraničeno lepim, a lepo ružnim. "U odnosu na oblik", u odnosu na meditativno dostizanje sfere forme. Jer kada neko je neko dostigao sferu forme, može da prevaziđe sferu forme ili da dostigne elemenat beskrajnosti prostora. "U odnosu na prestanak" (nirodhaṃ paṭicca): u odnosu na promišljanjem izazvano nepojavljivanje (patisankhā-appavatti) četiri (mentalna) sastojka. Jer dostizanje prestanka je definisano u odnosu na prestanak sastojaka, ne na njihovo pojavljivanje. A ovde "dostizanje prestanka" treba shvati jednostavno kao nestanak četiri osnovna sastojka. [Natrag]

[3] "Meditativno postignuće sa tragovima mentalnih obrazaca" (saṅkhārāvasesasamāpatti) zato što u umu postoje mentalni obrasci tek u tragovima. Prema Visuddhimaggi, na ovom meditativnom nivou percepcija i druge mentalne funkcije postoje tek u tragovima, tako da više ne mogu da imamju odlučujuću ulogu. Otuda i ambivalencija u nazivu elementa. [Natrag]