Theravāda budistička zajednica u Srbiji

SN XLI.1: Samyođana sutta

Samyutta nikāya XLI.1

Saṃyođana sutta
Okov


Prevod Branislav Kovačević
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Jednom je grupa starijih monaha boravila kraj Maććhikāsanda, u gaju divljeg mangoa.

Tom prilikom, pošto su stariji monasi došli iz prošenja hrane i pošto su jeli, okupiše se u paviljonu i tu se povede ovakav razgovor: "Prijatelji, 'okov' i 'stvari koje okivaju': jesu li te dve stvari različite po značenju i različite po izrazu ili su te dve stvari identične po značenju, a različite samo po izrazu?"

Neki stariji monasi odgovoriše ovako: "Prijatelji, 'okov' i 'stvari koje okivaju' jesu stvari različite po značenju i isto tako različite po izrazu". No, neki drugi stariji monasi odgovoriše: "Prijatelji, 'okov' i 'stvari koje okivaju' jesu stvari identične po značenju, a različite samo po izrazu".

A upravo tada je domaćin Ćitta došao u Migapathaku nekim poslom. [1] I domaćin Ćitta doču: "Priča se, pošto su stariji monasi došli iz prošenja hrane i pošto su jeli, okupiše se u paviljonu i tu se povede ovakav razgovor…" Onda domaćin Ćitta otide do tih starijih monaha, pokloni im se, sede sa strane, pa im ovako reče: "Dočuo sam, poštovana gospodo, da se među grupom starijih monaha ovakav razgovor poveo: '"Prijatelji, "okov" i "stvari koje okivaju": jesu li te dve stvari različite po značenju i različite po izrazu ili su te dve stvari identične po značenju, a različite samo po izrazu?"

"Upravo tako, domaćine."

"Poštovana gospodo, 'okov' i 'stvari koje okivaju' jesu stvari različite po značenju i isto tako različite po izrazu. Daću vam jedno poređenje za to, pošto neki mudri ljudi ovde razumeju značenje tvrdnje uz pomoć poređenja. Zamislimo, poštovana gospodo, crnog vola i belog vola koji su upregnuti u isti jaram. [2] Dali bi govorio istinu onaj ko bi rekao: 'Crni vo je okov za belog vola ; beli vo je okov za crnog vola'?"

"Ne, domačine. Crni vo nije okov za belog vola, niti je beli vo okov za crnog vola, već je pre onaj jaram okov za obojicu."

"Isto tako, prijatelju, oko nije okov za oblike, niti su oblici okov za oko, već su to pre žudnja i požuda, koje nastaju na osnovu i jednog i drugog: to je okov u tom slučaju. Uho nije okov za zvukove… Nos nije okov za mirise… Jezik nije okov za ukuse… Telo nije okov za dodire… Um nije okov za mentalne pojave, niti su mentalne pojave okov za um, već su to pre žudnja i požuda, koje nastaju na osnovu i jednog i drugog: to je okov u tom slučaju."

"Dobitak je za tebe, domaćine, veliko je blago za tebe da poseduješ oko mudrosti, koje sagledava svu dubinu reči Budine."


Beleške

[1] Buda je u AN I:26 označio Ćittu kao onoga među svojim nezaređenim sledbenicima koji najbolje objašnjava Dhammu (etadaggaṃ dhammakathikānaṃ); videti takođe AN 17:23. Biografski skicu videti u Hecker: "Shorter Lives of the Disciples" u Nanaponika and Hecker: Great Disciples of the Buddha, str. 365-72. Migapathaka, prema komentaru za SN, jeste njegov zaseok, koje se nalazilo neposredno iza gaja divljeg mangoa. [Natrag]

[2] Isto ovo poređenje i njegova primena javljaju se u sutti SN XXXV:232. [Natrag]