Theravāda budističko društvo

SN XLII.2: Talaputa sutta

Samyutta nikāya XLII.2

Talaputa sutta
Glumac Talaputa


Prevod Čedomil Veljačić
Samo za besplatnu distribuciju, kao dar Dhamme
 


Blaženi je boravio blizu Rāđagahe u Bambusovu gaju, kod svetilišta gdje su se hranile vjeverice. Tada Talaputo [1], upravnik pozorišta, pristupi Blaženome, pozdravi ga i sjedne po strani, pa reče Blažename:

— Čuo sam, gospodine, da su učitelji glumaca još od davnine govorili svojim učenicima da glumac na pozornici ili u areni, izazivajući smijeh i radost gledalaca duhovitim izvrtanjem istine, poslije smrti dolazi u nebo bogava smijeha. Šta na to kaže Blaženi?

— Prestani, upravniče, okani se toga, nemoj to da me pitaš!

No Talaputo je uporno ponovio svoje pitanje i drugi i treći put. Tada Blaženi odgovori:

— Doista sam želio da spriječim to tvoje pitanje, ali ću ti sada ipak i to razjasniti: Kad pred gledaocima koji ni sami nisu slobodni od strasti, mržnje i zablude glumac na pozornici ili u areni predstavlja duševna stanja obuzeta strašću, mržnjom i zabludom, tako te gledaoci tu postaju još zaokupljeniji stastima, mržnjom i zabludom — onda takav glumac koji je i sam opojen i obuzet ulogom povlači i druge u stanje opojnosti i obuzetosti, a poslije smrti takav se glumac preporađa u svijetu paklenskog smijeha. . . (A osim toga) ja, upravniče, naučavam da se pred onim čija gledišta vode u zabludu otvaraju samo dva puta preporoda poslije smrti — ili u paklenske muke [2] ili u životinjski svijet.

Na te riječi Talaputo, upravnik pozorišta, poče da plače i jeca, a Blaženi mu reče:

— Eto zato sam htio da spriječim tvoje pitanje.

— Ali, gospodine, ja ne očajavam zbog toga. Ja očajavam na pomisao da sam tako dugo živio prevaren i u zabludi, zaveden prastarim učenjem učitelja glume.

(Slijedi Talaputina zahvala za Buddhinu pouku i molba da bude primljen u prosjački red. Učitelj ga zaređuje; Talaputo se povlači u osamljen pustinjski život i postiže duhovno usavršenje).


Beleške

[1] Talaputo je bio upravnik pozorišta iz Rāđagahe. Putovao je s čuvenom velikom trupom izvodeći komedije. Ime mu znači košarica datulja i vjerojatno je nadimak. Prema komentaru Samyutta nikāye, tako su ga nazvali zato to mu se je lice, dok je bio komičar, uvijek slatko smijalo i sjalo "kao zreo plod palme talo. [Natrag]

[2] Opis paklenskih muka je u indijskim religijama redovno identičan s krišćanskim predodžbama. Razlika je da ni nebo ni pakao nisu vječni. [Natrag]